Beleidsinstrumenten

B

Borgstelling MKB-Kredieten
BPM-Vrijstelling bestelauto ondernemers

C

Corona Overbruggingslening
City Deal ‘Warm Welkom Talent’

D

Dutch Alternative Credit Instrument (DACI)
Digital Trust Center (DTC)
Doorschuiving Stakingswinst
Dutch Future Fund (DFF)
Dutch Venture Initiative (DVI)

E

Economische ontwikkeling & technologie
Eureka Clusters
EFRO
Eurostars

F

Fiscale Oudedagsreserve
Fonds voor een Rechtvaardige Transitie
Funding Garantie

G

Garantie Ondernemingsfinanciering
Globalstars
Groeifaciliteit

H

Horizon Europe

I

IPCEI
Innovatie Attaché Netwerk
Innovatiebox
Innovatiekrediet
InvestNL

J

Joint Technology Initiatives (JTI)

K

Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein
Kiem GoChem
Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)
Kleine Ondernemersregeling
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

M

Meewerkaftrek
MKBIdee
Mkb-Deals
Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Mkb-werkplaatsen Digitalisering
Mkb-winstvrijstelling
MRB verlaagd tarief bestelauto ondernemers

N

Netherlands Foreign Invest Agency (NFIA)
NBTC
NLGroeit
NWO Perspectief programma

O

O2Lab
Octrooicentrum Nederland

P

PPS-toeslag

Q

Qredits

R

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Ruimtevaartbeleid

S

Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Seed Capital & Seed Business Angels
Small Business Innovation Research (SBIR)
Stakingsaftrek
Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid
Strategisch Belangrijke Onderzoeksprogramma’s (SBO)
Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

T

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)
Techleap
Techniekpact
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Terbeschikkingsstellingvrijstelling
Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)
Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC)
TOA-krediet
Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)
Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten
TSH Vliegtuigmaakindustrie

V

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)
Vrijstelling aandelenopties werknemers van startups
Vrijstelling Overdrachtsbelasting Bedrijfsoverdracht in Familiesfeer
Vroegefasefinanciering (VFF)

W

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Willekeurige Afschrijving Starters

Z

Zelfstandigenaftrek