TOA-krediet

Het TOA-krediet (time-out-arrangement) is voor ondernemers met schulden die hun bedrijf willen doorstarten met gebruikmaking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

In het kort

  • In totaal 200 miljoen euro beschikbaar.
  • Krediet bedraagt maximaal 100 duizend euro.
  • Aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024.

Hoe werkt het?

Het doel van het TOA-krediet is om bedrijven in staat te stellen uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her-)start of aanpassing van de bedrijfsactiviteiten.

Het TOA-krediet bedraagt maximaal 100 duizend euro en kan (voor maximaal 30 procent van het krediet) in de vorm van achtergesteld vermogen worden verstrekt. Het TOA-krediet kan gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van 35 duizend euro) die gepaard gaan met een WHOA-traject.

TOA-kredieten hebben een maximale looptijd van zes jaar en kennen een lagere rente dan marktconform is (2,5 procent voor het werkkapitaal en 5,25 procent voor het component achtergesteld vermogen).

Het TOA-krediet is aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024.

De uitvoering is belegd bij Qredits.

Om welke bedragen gaat het?

Er is 200 miljoen euro voor de regeling vrijgemaakt.

Wie profiteren ervan?

Mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn.

Wat heeft het opgeleverd?

Recente cijfers over het aantal verstrekte kredieten en toekenningen op basis van verstrekte kredieten vindt u bij het beleidsinstrument Qredits op deze website.