Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)

De kennisinstellingen voor toegepast onderzoek (verenigd in de TO2-federatie) zijn Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research (WR).

In het kort

•    Voor overheid, bedrijfsleven én maatschappij.
•    Klanttevredenheid licht toegenomen.
•    Hoge kennisbenutting.

Hoe werkt het?

Deze kennisinstellingen spelen een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis in binnen- en buitenland. Zij werken samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen, onder meer via publiek-private samenwerking. 

Zie ook
Meer informatie over TO2's

Wie profiteren ervan?

Overheid, bedrijfsleven én maatschappij. 

Zie ook
TO2 > TO2: de schakel tussen kennis en innovatieve impact (to2-federatie.nl)

Voorbeelden van projecten

Voor meest recente voorbeelden van projecten zie: TO2Magazine-2022-NL.pdf (to2-federatie.nl)

Wat heeft het opgeleverd?

Jaarlijks monitoren de kennisinnstellingen de tevredenheid van klanten over uitgevoerde projecten en of de resultaten benut zijn. 

Het klanttevredenheidscijfer is voor bijna alle TO2's toegenomen of ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2014. 

Klanttevredenheid TO2's, 2014-2022

Klanttevredenheid TO2's, 2014-2022 Toegepast Onderzoek Organisaties
DeltaresMarinNLRTNO
20147,998,78,3
20158,78,88,88,4
20168,68,98,78,6
20178,29,18,78,6
20188,798,78,8
20199,28,98,78,7
20209,19,28,78,9
20218,79,18,98,9
20229,19,68,98,9
Bron: Deltares, Marin, NLR, TNO Brontabel als csv (219 bytes)

De toegepaste onderzoeksorganisaties hebben een hoge kennisbenutting en scoren tussen de 93 en 100 procent. TNO en MARIN scoren met respectievelijk 97 en 100 procent het hoogst.

Kennisbenutting TO2's, 2022 (in %)

Kennisbenutting TO2's, 2022 (in %) Toegepast Onderzoek Organisaties
DeltaresMarinNLRTNO
202293%100%98%97%
Bron: Deltares, Marin, NLR, TNO Brontabel als csv (48 bytes)

Zie ook
Nulmeting TO2's (2017)
Meest recente evaluatie TO2-organisaties