Terbeschikkingstellingsvrijstelling

De Terbeschikkingsstellingsvrijstelling is een fiscale maatregel waarmee ondernemers die bezittingen aan hun onderneming ter beschikking stellen, minder belasting hoeven te betalen.

In het kort

  • Belastingaftrek als ondernemers eigen bezittingen inbrengen in de onderneming.
  • De geschatte belastinguitgaven bedragen twintig miljoen euro per jaar.

Hoe werkt het?

Ondernemers kunnen twaalf procent van de winst, die voortvloeit uit de terbeschikkingstelling, aftrekken van het belastbare inkomen. Hierdoor betalen zij minder belasting over de winst uit het ter beschikking stellen van goederen aan de onderneming.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In 2022 waren de geschatte belastinguitgaven aan de Terbeschikkingsstellingsvrijstelling twintig miljoen euro. Voor 2023 blijft dit gelijk. In 2024 zal dit bedrag naar verwachting toenemen naar 21 miljoen euro.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln) Terbeschikkingstellingsvrijstelling
Belastinguitgaven aan de Terbeschikkingstellingsvrijstelling
201619
201718
201818
201921
202021
202121
202220
202320
202421
Bron: Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (144 bytes)

Wie profiteren ervan?

De regeling staat open voor personen die een vermogensbestanddeel ter beschikking stellen aan een vennootschap van hem of van een aan hem verbonden persoon.

Wat heeft het opgeleverd?

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling.