Horizon Europe

Horizon Europe is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Dit programma is in de loop van 2021 van start gegaan. Het is de opvolger van Horizon 2020.

In het kort

 • Horizon 2020: tot en met 2021 2.438 Nederlandse deelnemers.
 • Horizon Europe: eind 2022 806 Nederlandse deelnemers.
 • Horizon 2020: over de periode 2014 tot en met 2021 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal 5.379 miljoen euro.
 • Voor Horizon Europe was dit 1.365 miljoen euro.
 • Het retourpercentage in de periode 2014-2021 was 7,9 procent voor Horizon 2020. De Nederlandse doelstelling was zeven procent.
 • In 2022 was het retourpercentage voor Horizon Europe negen procent.

Hoe werkt het?

Horizon Europe financiert onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel kleinschalige als grootschalige. Zowel gericht op fundamenteel onderzoek als marktgerichte ontwikkeling. Het programma biedt kansen voor mkb'ers en grote bedrijven, maar ook voor universiteiten en kennisinstellingen, (regionale) overheden en maatschappelijke organisaties. Er zijn mogelijkheden voor zowel individuele onderzoekers en mkb'ers als samenwerkingsverbanden.

Horizon Europe bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties. Onder de pijlers vallen verschillende deelprogramma's of clusters gericht op specifieke doelstellingen om het concurrentievermogen van Europa te vergroten:

 • Pijler 1: Excellent Science
  • De wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen.
  • Van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor de beste onderzoekers wereldwijd.
 • Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness
  • Richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDG's).
 • Pijler 3: Innovative Europe
  • Richt zich op innovaties die de economische positie van de EU versterken.
 • Horizontale acties
  • Om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te versterken zet Horizon Europe via horizontale acties diverse instrumenten in gericht op de verbreding van excellentie in Europa, en daarnaast de hervormingen van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen.

Zie ook
Horizon Europe | Onderzoek en Innovatie (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

Het totaalbudget voor Horizon Europe over de periode 2021-2027 bedraagt ongeveer 95 miljard euro.

Wie profiteren ervan?

Tot en met 2021 hebben 1.855 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon 2020. 80 procent van de deelnemende bedrijven (1.492) behoorde tot het mkb. Daarnaast waren er 583 deelnemende kennisinstellingen en overige deelnemers. 

In 2022 hebben 527 Nederlandse bedrijven deelgenomen aan Horizon Europe en 279 kennisinstellingen en overige deelnemers.

Stand aantal Nederlandse deelnemers, 2021-2022

Stand aantal Nederlandse deelnemers, 2021-2022 Horizon 2020 / Horizon Europe
2021 - Horizon 20202022 - Horizon Europe
Bedrijven1855527
Kennisinstellingen en overig583279
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (102 bytes)

Regionale verdeling van Nederlandse deelnemers aan Horizon Europe
Bij de regionale verdeling van Nederlandse deelnemers aan Horizon Europe in 2022 valt op dat met name COROP-gebieden waar universiteiten zijn gevestigd, boven het gemiddelde van Nederland scoren.

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland (=1), t/m 2022

Aantal deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijven per COROP-gebied ten opzichte van het gemiddelde van Nederland (=1), t/m 2022 Horizon Europe
COROP naamAantal Horizon Europe deelnemers per COROP in 2022
Oost-Groningen0,22
Delfzijl e.o.0,70
Overig Groningen1,20
Noord-Friesland0,76
Zuidwest-Friesland0,00
Zuidoost-Friesland0,64
Noord-Drenthe0,79
Zuidoost-Drenthe0,48
Zuidwest-Drenthe0,35
Noord-Overijssel0,57
Zuidwest-Overijssel0,63
Twente1,47
Veluwe1,12
Achterhoek0,17
Arnhem-Nijmegen1,33
Zuidwest-Gelderland0,24
Utrecht1,39
Kop van Noord-Holland0,00
Alkmaar e.o.0,51
IJmond0,36
Agglomeratie Haarlem0,38
Zaanstreek0,13
Groot-Amsterdam1,50
Het Gooi en Vechtstreek0,90
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek1,33
Agglomeratie 's-Gravenhage1,66
Delft en Westland3,79
Oost-Zuid-Holland0,53
Groot-Rijnmond0,67
Zuidoost-Zuid-Holland0,72
Zeeuwsch-Vlaanderen0,49
Overig Zeeland0,16
West-Noord-Brabant0,56
Midden-Noord-Brabant0,41
Noordoost-Noord-Brabant0,57
Zuidoost-Noord-Brabant1,95
Noord-Limburg0,27
Midden-Limburg0,20
Zuid-Limburg1,37
Flevoland0,58
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

Voorbeelden van projecten

Bekijk projecten die een financiële of ondersteunende bijdrage hebben gekregen via Horizon 2020 op de website va de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Projectoverzicht Horizon 2020
Showcase Horizon 2020

Wat heeft het opgeleverd?

Van 2014 tot en met 2021 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal 5.379 miljoen euro (Horizon 2020).

In 2022 werd 1.365 miljoen euro ontvangen vanuit Horizon Europe.

Het retourpercentage voor Nederland lag over de periode 2013 tot en met 2020 op 7,7 procent. Dat is ongeveer hetzelfde als het gemiddelde retourpercentage over het zevende Kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en ruim boven de Nederlandse doelstelling van zeven procent. Voor Horizon 2020 lag in 2021 het retourpercentage van Nederland op 7,9 procent.
Voor Horizon Europe lag het retourpercentage van Nederland in 2022 op negen procent.

Stand omvang Horizon-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2021-2022 (retour in € mln)

Stand omvang Horizon-middelen voor Nederlandse deelnemers, 2021-2022 (retour in € mln) Horizon 2020 / Horizon Europe
BedrijvenKennisinstellingen en overig
2021 - Horizon 202012914088
2022 - Horizon Europe2691096
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (105 bytes)
Retourpercentage voor Nederland, 2021-2022 (%) Horizon 2020 / Horizon Europe
Retourpercentage voor Nederland (%)
2021 - Horizon 20207,9
2022 - Horizon Europe9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (88 bytes)