Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is een fiscale maatregel waarmee de overheid de voortgang van ondernemingen wil bevorderen. Wie een onderneming erft of geschonken krijgt en deze minstens vijf jaar voortzet, betaalt geen of minder belasting over de waarde van die onderneming.

In het kort

  • De regeling voorziet in belastingvoordeel voor bedrijfsopvolgers.
  • De geschatte belastinguitgaven in 2023 bedragen 567 miljoen euro.

Hoe werkt het?

Wie een onderneming erft of geschonken krijgt en deze minstens vijf jaar voortzet, hoeft bij gebruik van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen of minder belasting over de waarde van die onderneming te betalen.

Klik hier voor een complete uitleg van de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In 2020, 2021 en 2022 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 567 miljoen euro. Voor 2023 liggen de geschatte belastinguitgaven op hetzelfde niveau. In 2024 vallen de geschatte uitgaven wat lager uit: 556 miljoen euro.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln) Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Belastinguitgaven Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
2016422
2017421
2018421
2019615
2020534
2021567
2022567
2023567
2024556
Bron: Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (163 bytes)

Wat heeft het opgeleverd?

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit.