Dutch Alternative Credit Instrument (DACI)

Het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) voorziet in de behoefte bij het mkb aan non-bancaire financiers.

In het kort

  • Leningen tussen de 250 duizend tot 2,5 miljoen euro.
  • In totaal 200 miljoen euro geïnvesteerd.

Hoe werkt het?

Onderzoek toont aan dat banken een terugtrekkende beweging maken bij het financieren van het (kleinere) mkb. Het Dutch Alternative Credit Instrument is op 15 juli 2021 gelanceerd om dit probleem te adresseren.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) fungeert als fondsmanager en richt zich op fondsen die het (kleine) mkb bedienen.

Het gaat om (achtergestelde) leningen tussen de 250 duizend tot 2,5 miljoen euro.

Binnen het mandaat van het  EIF is aandacht gevraagd voor ‘first time funders’ met als doel het ecosysteem van alternatieve financiers te verbreden.

Om welke bedragen gaat het?

Voor het DACI wordt 200 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar gesteld:

  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeert 50 miljoen euro
  • Invest-NL investeert 50 miljoen euro.
  • Het Europees Investeringsfonds (EIF) investeert 100 miljoen euro.

De door EIF geselecteerde fondsen zijn verplicht om tenminste 50 procent van de funding elders aan te trekken. Door deze hefboom zal dus voor minimaal 400 miljoen euro beschikbaar komen.

Wie profiteren ervan?

De regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven.