Invest-NL

Invest-NL helpt ondernemingen bij het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven en bij toegang tot ondernemingsfinanciering.

In het kort

  • Tot en met 2022 is een investeringsvolume van ruim 617 miljoen euro gecommitteerd. Tot en met Q2 2023 werd er 797 miljoen euro gecommitteerd*.
  • Business Development: uitvoeren van marktonderzoeken, begeleiden van proposities en ontwikkelen van financieringsinstrumenten.

*Bedrag nog geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening.

Om welke bedragen gaat het?

Vanaf de start in 2020 is prioriteit gegeven aan de klimaat- en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven (scale-ups).

Invest-NL heeft een ontwikkelings- en een investeringstak. De ontwikkelingstak (Business Development) begeleidt proposities, doet marktonderzoek en ontwikkelt financieringsinstrumenten. De investeringstak (Capital) verstrekt financieringen aan individuele bedrijven of investeringsfondsen.

Hoeveel werd geïnvesteerd?

Tabel 1: Investeringsportfolio

Partij

Instrument

Gecommitteerd investeringsvolume

Avantium Lening € 30.000.000,00
Black Bear Carbon Converteerbare lening € 2.500.000,00
Byborre Aandelenbelang € 5.000.000,00
CapitalT Fondsmandaat € 5.000.000,00
Carbyon Converteerbare lening € 3.000.000,00
DAB Converteerbare lening € 1.488.000,00
DeepTechXL Fondsmandaat € 15.000.000,00
Delft IMP Aandelenbelang € 5.000.000,00
DOTT Aandelenbelang € 10.046.239,00
Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) Fondsmandaat € 100.000.000,00
Dutch Future Fund (DFF) Fondsmandaat € 150.000.000,00
Dutch Security Tech Fund (DSTF) Fondsmandaat € 5.000.000,00
EclecticIQ Aandelenbelang € 5.000.000,00
EFFECT Photonics Aandelenbelang € 6.145.124,00
EIF aandelenbelang Aandelenbelang € 6.211.190,00
EIF Co Invest Fondsmandaat € 20.000.000,00
ETFF PMC Financiële garantie € 6.621.053,00
ETFF BSB Financiële garantie € 3.537.000,00
Elestor Aandelenbelang € 8.598.663,00
Elestor Lening € 6.400.000,00
European Circular Bioeconomy Fund Fondsmandaat € 10.000.000,00
Exasun Aandelenbelang € 3.500.000,00
Haermonics Aandelenbelang € 1.000.000,00
Imec.Xpand Fund II Fondsmandaat € 10.000.000,00
Infinity Recycling Circular Plastics Fund I Fondsmandaat € 15.000.000,00
Innovation Industries Fund II Fondsmandaat € 10.000.000,00
ISA Pharmaceuticals Converteerbare lening € 8.000.000,00
Leydenjar Technologies  Aandelenbelang € 5.000.000,00
Lightyear Converteerbare lening € 25.000.000,00
LioniX International Aandelenbelang € 1.000.000,00
Microsure Converteerbare lening € 1.850.000,00
Microsure Lening € 500.000,00
Nearfield Instruments Aandelenbelang € 3.500.000,00
Nearfield Instruments Converteerbare lening € 7.000.000,00
Nearfield Instruments Lening € 7.000.000,00
NextGen Ventures Fund II Fondsmandaat € 5.000.000,00
Onera Technologies Aandelenbelang € 3.500.000,00
Onward Medical Aandelenbelang € 10.000.000,00
PMC Converteerbare lening € 1.200.000,00
PMC Lening € 150.000,00
Polestar Circular Debt Fund Fondsmandaat € 25.000.000,00
Protix Aandelenbelang € 5.000.000,00
Protix Converteerbare lening € 7.500.000,00
SCW Systems Aandelenbelang € 21.100.000,00
SeaQurrent Aandelenbelang € 1.000.000,00
SparkNano Aandelenbelang € 1.000.000,00
Thorizon Aandelenbelang € 1.500.000,00
Umincorp Aandelenbelang € 3.005.382,00
Umincorp Lening € 6.000.000,00
Unovis NCAP Fund II Fondsmandaat € 10.000.000,00
ViCentra Aandelenbelang € 4.000.000,00
ViCentra Converteerbare lening € 9.233.333,00

Tot en met 2022 heeft Invest-NL voor 617.085.983 euro gecommitteerd aan investeringsvolume, verspreid over diverse investeringsdomeinen en met een variëteit aan directe en indirecte investeringen. Tot en met Q2 2023 was dit 797 miljoen euro*.

*Bedrag nog geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening

Wie profiteren ervan?

Vrijwel alle investeringsaanvragen hebben betrekking op het mkb of op fondsen die zijn gericht op mkb-financiering.

Wat heeft het opgeleverd?

Tabel 2: Globaal overzicht resultaten Business Development 2021

Gerealiseerd 2022 Waarvan gericht op duurzaamheid 2022 Gerealiseerd 2021 Waarvan gericht op duurzaamheid 2021 Werk in uitvoering eind 2022 Waarvan gericht op duurzaamheid
Productontwikkeling 2 2 3 2 15 7
Propositiebegeleiding 5 5 7 5 10 10
Marktontwikkeling 16 13 12 10 31 24

De activiteiten van Business Development dragen bij aan het oplossen van financieringsknelpunten. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van marktonderzoeken, het begeleiden van proposities en het ontwikkelen van financieringsinstrumenten (productontwikkeling). Alle activiteiten van Business Development liggen binnen de strategische focus van de instelling: klimaat en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge, snelgroeiende, innovatieve bedrijven (start- en scale-ups).