PPS-toeslag

De PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie is een subsidie voor privaat-publieke samenwerking (PPS) tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties. Met de PPS-toeslag wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontwikkeling, verspreiding en innovatie van hoogwaardige kennis op de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) stimuleren.

In het kort

 • Wanneer bedrijven investeren in R&D-projecten uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstellingen, legt het ministerie daar 30 procent van het geinvesteerde bedrag aan PPS-toeslag bij. Deze ‘verdiende’ PPS-toeslag moet worden ingezet voor nieuwe R&D-projecten
 • Gemeten vanaf 2020 behoort 47 procent van het aantal deelnemers aan de projecten waarop PPS-toeslag is ingezet, tot het mkb.
 • De PPS-toeslag is geëvalueerd in 2021. Conclusie: de PPS-toeslag is doeltreffend en doelmatig in het bevorderen van R&D in PPS-verband.
 • Per 2024 wordt de regeling aangepast naar de PPS-Innovatieregeling en treedt een nieuwe werkwijze in werking.

Hoe werkt het?

Een PPS bestaat minimaal uit één onderzoeksinstelling en één ondernemer.
 Wanneer bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling van een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daar een subsidie van 30 procent van het geïnvesteerde bedrag bij.

 • Elk R&D project onder een domein van een van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) kan de PPS-toeslag aanvragen.
 • Het privaat geïnvesteerde bedrag bepaalt de grondslag voor de hoogte van de toeslag.
 • Elk TKI-domein bepaalt uiteindelijk hoe de subsidie wordt verdeeld over de verschillende PPS-projecten.

De PPS-toeslag werd ingevoerd in 2013 en bedroeg toen 25 procent. In 2018 is de PPS-toeslag verhoogd naar 30 procent.

Per 2024 wordt de regeling aangepast naar de PPS-Innovatieregeling en treedt een nieuwe werkwijze in werking.

Hoeveel werd geïnvesteerd?

 • Vanaf 2020 neemt de inzet van zowel PPS-toeslag als private bijdragen aanzienlijk toe.
 • Naast de gebruikelijke private bijdragen en de PPS-toeslag spelen ook andere subsidies een rol. In veel gevallen zullen dat Europese subsidies zijn of bijdragen van NWO.

Projecten met inzet van PPS-toeslag (omvang en wijze van financiering), 2013-2022 (€ mln)

Projecten met inzet van PPS-toeslag (omvang en wijze van financiering), 2013-2022 (€ mln) PPS-toeslag
CashHerkomst onbekendIngezette toeslagNaturaOverige subsidies
20135402712073
2014690557524
20151330946572
2016770795763
2017108612097118
2018135316810634
20197401116948
202070017514650
2021102018814078
202269016011953
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (284 bytes)

Wie profiteren ervan?

 • Gemeten vanaf 2020 behoort 47 procent van het aantal deelnemers aan de projecten waarop PPS-toeslag is ingezet, tot het mkb.
 • Opvallend is dat vooral de universiteiten relatief meer PPS-toeslag hebben ontvangen de afgelopen jaren. Dit komt onder andere omdat universiteiten de mogelijkheden van de regeling beter hebben benut.

Deelnemers aan PPS-inzetprojecten, 2013-2022

Deelnemers aan PPS-inzetprojecten, 2013-2022 PPS-toeslag
GrootbedrijfKennisinstellingMKBOverige partijen
20131157712727
20142317027052
201524089361108
201622178287103
201721978428107
20181937536598
201922590405151
202031797361140
2021372131533204
2022249106408141
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (262 bytes)

Meerjarig ingezette PPS-toeslag naar ontvangende partij, 2013-2022 (€ mln)

Meerjarig ingezette PPS-toeslag naar ontvangende partij, 2013-2022 (€ mln) PPS-toeslag
BedrijvenKennisinstellingenUniversiteitenTO2-instituten
20131,89,25,210,9
20145,217,715,616
20155,820,626,940,9
20162,919,732,323,3
201710,720,651,735,8
201819,546,971,131
20194,811,37321,6
20204,822,677,246
20218,724,382,140,8
20228,722,96634,2
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (301 bytes)

Voorbeelden van projecten

Bekijk projecten die een financiële of ondersteunende bijdrage hebben gekregen

Wat heeft het opgeleverd?

In 2021 is de regeling geëvalueerd over de periode 2016-2020. Uit de evaluatie blijkt dat de PPS-toeslag doeltreffend en doelmatig is in het bevorderen van onderzoek in PPS-verband. De PPS-toeslag heeft in de evluatieperiode bijgedragen aan het tot stand komen van 2.252 PPS-projecten binnen de regeling, waaraan in totaal 2.453 unieke bedrijven en 236 unieke kennisinstellingen hebben deelgenomen. De regeling heeft geleid tot naar schatting 83 miljoen euro aan additionele private bijdragen in PPS-verband per jaar, waarmee er per euro besteed aan de PPS-toeslagregeling door het Rijk naar schatting 0,5 euro additionele private bijdrage aan PPS is gerealiseerd.

Evaluatie van de PPS-toeslagregeling (2021)