Home

Nederland behoort tot de mondiale top van de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën in de wereld en is tevens ook één van de landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. Het kabinet Rutte III zet er met het bedrijvenbeleid op in deze toppositie te behouden in een wereld waarin digitalisering, verduurzaming en internationalisering het economisch en maatschappelijk speelveld in beweging heeft gezet. Sinds het begin van 2020 staat ook het bedrijvenbeleid vooral in het teken van de economische en maatschappelijke gevolgen van de door het coronavirus veroorzaakte gezondheidscrisis.

Wat staat er op deze website?

Deze website presenteert de cijfers en economische analyse van de ontwikkeling van het bedrijvenbeleid. De website is formeel een bijlage bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die in november 2020 wordt behandeld in de Tweede Kamer. Ze laat zien hoe Nederland er op verschillende onderdelen van het bedrijvenbeleid voorstaat zoals bij missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, verduurzaming industrie, digitalisering en mkb. Daarnaast geeft de website inzicht in wat het beleid precies op die terreinen doet en wat daarvan de voortgang en de uiteindelijke effecten zijn. Deze website presenteert ook de economische cijfers rond de gevolgen van het coronavirus, schetst de genomen steunmaatregelen voor bedrijven en volgt de bedrijven die gebruik maken van de steunmaatregelen.