Home

Nederland behoort tot de mondiale top van de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën in de wereld. Zo is de arbeidsproductiviteit in ons land één van de hoogste ter wereld. Het kabinet Rutte III zet er met het bedrijvenbeleid op in deze toppositie te behouden in een wereld, die snel verandert. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die het economisch en maatschappelijk speelveld in beweging brengen, zoals digitalisering, verduurzaming en internationalisering. En sinds het begin van 2020 staat het bedrijvenbeleid vooral in het teken van de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Eens te meer blijkt dan ook hoe belangrijk een sterke economische basis en een effectief en krachtig bedrijvenbeleid zijn. De coronacrisis en de (inter)nationale onzekerheden als gevolg daarvan, laten dit belang duidelijk zien.

Wat staat er op deze website?

Hoe staat Nederland ervoor met het bedrijvenbeleid? Hoe zit het met het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, de verduurzaming van de industrie, digitalisering en mkb? En wat zijn de economische gevolgen van de coronacrisis, welke steunmaatregelen zijn er genomen en welke bedrijven maken hier gebruik van? Op deze website vindt u cijfers en economische analyses over de onderdelen van het bedrijvenbeleid. Daarnaast geeft de website inzicht in het beleid, de voortgang en de uiteindelijke effecten ervan (en dus ook of het beleid werkt). De website is formeel een bijlage bij de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.