Home

Nederland behoort tot de mondiale top van de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën in de wereld en is tevens ook één van de landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. Het kabinet Rutte III zet er met het bedrijvenbeleid op in deze toppositie te behouden in een wereld waarin digitalisering, verduurzaming en internationalisering het economisch en maatschappelijk speelveld in beweging heeft gezet.

Wat staat er op deze website?

Deze website presenteert de cijfers en economische analyse van de ontwikkeling van het bedrijvenbeleid. De website is formeel een bijlage bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die in november 2019 is behandeld in de Tweede Kamer. Ze laat zien hoe Nederland er op verschillende onderdelen van het bedrijvenbeleid voorstaat zoals bij missie gedreven topesectoren- en innovatiebeleid, ondernemerschap, digitalisering en mkb. Daarnaast geeft de website inzicht in wat het beleid precies op die terreinen doet en wat daarvan de voortgang en effecten zijn. Daarnaast zijn de resultaten te vinden van verdiepingsonderzoeken zoals hoe verschillend het mkb is en eigenlijk als 'het mkb' niet bestaat.