Home

Nederland is al jaren één van de meest dynamische en concurrerende economieën in de wereld. Dat brengt ons welvaart en maatschappelijke vernieuwing.

In een snel veranderende wereld is de belangrijkste uitdaging deze goede uitgangspositie te behouden. Met het bedrijvenbeleid is dat de inzet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een effectief en krachtig bedrijvenbeleid verstevigt de economische basis voor de toekomst en faciliteert de verduurzaming en innovatie met een uitmuntend ondernemingsklimaat.

Hier vindt u alle informatie over doelen en beleidsinterventies,  kernindicatoren, evaluaties en analyses.

Uitgelicht

Onze meest recente evaluaties en analyses: