Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein

De Kamer van Koophandel (KVK) informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die ondernemers nodig hebben om te ondernemen.

In het kort

  • De afgesproken KPI’s met de KVK betreffen: bereik adviescontact, bereik digitaal en de Net Promoter Score (NPS).
  • Bereik adviescontact is het aantal adviezen van klantcontact: KVK had in 2022 112 duizend advies-klantencontacten.
  • Bereik digitaal is het aantal clicks op websites, portals, digitale bijeenkomsten en webinars. Het bereik in 2023 was 32 miljoen.
  • De Net Promoter Score is het percentage van de ondervraagden dat een rapportcijfer van negen of beter geeft minus het percentage van de ondervraagden dat een rapportcijfer van zes of minder geeft. Een hogere score is beter. De Net Promoter Score is gestegen van zes in 2021 naar zeven in 2022.

Hoe werkt het?

De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. De wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Klik hier voor meer informatie over de KVK.

Ondernemersplein geeft advies en informatie van de overheid aan ondernemers. Ondernemers vinden er informatie over wetgeving, belastingregels maar ook subsidies, ondernemersevenementen en branche-informatie. Ondernemersplein wordt beheerd door de KVK. Klik hier voor meer informatie over Ondernemersplein.

Om welke bedragen gaat het?

De Rijksbijdrage voor de KVK bedroeg in 2022 ruim 154 miljoen euro.

De KVK besteedde ruim 253 miljoen euro aan de uitvoering van haar wettelijke taken.

Wie profiteren ervan?

  • Nederlandse mkb-bedrijven
  • Semi-publieke organisaties
  • Brancheorganisaties voor ondernemers

Wat heeft het opgeleverd?

Sinds 2019 wordt het bereik van de Kamer van Koophandel gemeten op basis van de verschillende kanalen die worden ingezet: digitaal, telefoon en fysiek.

Bereik Kamer van Koophandel Bereik 2019 Bereik 2020 Bereik 2021 Bereik 2022
Totaal aantal sessies informatie- en adviesdeel website KVK.nl  31.806.000 41.828.000 44.827.000 31.000.000
Klantcontact-adviezen 43.000 123.000 116.000

112.000

De Kamer van Koophandel behaalde in 2022 een Net Promoter Score (NPS) van zeven. Dit is een verbetering ten opzichte van 2021.

Jaar

Klanttevredenheid

2014 7,1
2015 7,1
2016 7,2
2017 * -10
2018 -10
2019 -5
2020 5
2021 6
2022 7

* Vanaf 2017 wordt voor de Kamer van Koophandel de Net Promoter Score berekend: het percentage van de ondervraagden dat een rapportcijfer van negen of beter geeft minus het percentage van de ondervraagden dat een rapportcijfer zes of minder geeft. Een hogere Net Promoter Score is beter.

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de KVK.