Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen (VEKI) in de industrie ondersteunt het op korte terijn versnellen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie, die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overig broeikasgassen. De projecten moeten leiden tot een absolute afname in CO2-emissies in Nederland.

In het kort

  • Investeringen in apparaten of systemen die leiden tot een afname van CO₂-emissies in Nederland.
  • Bijdragen aan innovatie door het opdoen van praktijkervaring en optimaliseren van technologie.

Hoe werkt het?

Het gaat om investeringen in de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die zonder subsidie een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland is gedemonstreerd. Het betreft apparaten, systemen en technieken die leiden tot een absolute afname van CO₂-emissies in Nederland. Experimentele ontwikkeling, demonstratie- en pilotprojecten, zoals bedoeld in de DEI+, zijn dus niet subsidiabel. De VEKI draagt wel bij aan innovatie door optimalisatie van technologie doordat met uitrol praktijkvervaring wordt opgedaan wat leidt tot stapsgewijze verbeteringen.

Ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie: voor investeringen waardoor minder energie verbruikt wordt binnen (het productieproces van) de onderneming.
  • Recycling en hergebruik van afval: voor investeringen in de verwerking van afvalstoffen tot nieuwe producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel, voor een ander doel of voor hergebruik.
  • Lokale infrastructuur: investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen (te voldoen aan voorwaarden art. 56 AGVV). 

Overige CO₂-verlagende maatregelen: De investering moet leiden tot minder uitstoot broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming (te voldoen aan voorwaarden art. 36 AGVV). De regeling is in 2019 van start gegaan.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

  • In 2022 zijn 26 projecten gecommitteerd met een totaalbedrag van 32,1 miljoen euro. 27,7 miljoen euro is aan grootbedrijven gecommitteerd en 4,4 miljoen euro aan mkb-bedrijven.
  • In 2021 waren er 39 gecommitteerde projecten met een totaalbedrag van 73,2 miljoen euro.
  • In 2020 waren er 22 gecommitteerde projecten met een totaalbedrag van 21,2 miljoen euro.
  • In 2019 waren er zeven gecommitteerde projecten met een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro.

Gecommitterde subsidie naar organisatietype (% van totaal)

Gecommitterde subsidie naar organisatietype (% van totaal) VEKI
GrootbedrijfMKBOverig
201968320
202039610
20219262
202286140
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (81 bytes)

Wie profiteren ervan?

De begunstigden van de subsidieregeling zijn ondernemingen in de industrie die investeren in apparaten, systemen of technieken die bijdragen aan het kosteneffectief en versneld reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overig broeikasgassen. Begunstigden van de regeling zijn zowel het mkb als grote ondernemingen. Voor het mkb is het minimale subsidiebedrag verlaagd naar 30 duizend euro om de toegankelijkheid te verbeteren.

Wat heeft het opgeleverd?

In 2022 is 24,9 miljoen euro via de VEKI naar ‘Directe effecten aan de schoorsteen’ gegaan. Daarnaast werd 7,1 miljoen euro gecommitteerd voor duurzaam grondstoffengebruik.

In 2019, 2020 en 2021 is in totaal 57,6 miljoen euro naar procesverbetering en energiebesparing gegaan, 37,3 miljoen euro naar Circulaire projecten en duurzaam grondstoffengebruik, 1,7 miljoen euro naar Restwarmte industrie en één miljoen euro naar CO₂-afvang en (her)gebruik.

Bedrijven bouwen met ondersteuning van de VEKI duurzame productie-installaties. In de periode 2020-2025 worden er 94 verwacht, waarvan 51 installaties in de industrieroute Procesverbetering en energiebesparing.

Gecommitterde innovatiesubsidie via de VEKI per industrieroute, 2019-2022 (in € mln)

Gecommitterde innovatiesubsidie via de VEKI per industrieroute, 2019-2022 (in € mln) VEKI
CirculairCO2-afvang en (her)gebruikProcesverbetering en energiebesparingRestwarmte industrieDuurzaam grondstoffengebruikOverige CO2-reducerende maatregelenDirecte effecten aan de schoorsteen (scope 1)
20193,5
20205,7112,71,7
202141,431,50,3
20227,124,9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (293 bytes)

Aantal verwachte deployment-installaties per industrieroute, 2020-2025

Aantal verwachte deployment-installaties per industrieroute, 2020-2025 VEKI
CO2-afvang en (her)gebruik (CCU)Procesverbetering en energiebesparingRestwarmte industrieCirculairDirecte effecten aan de schoorsteen (scope 1)Duurzaam grondstoffengebruikOverige CO2-reducerende maatregelen
20206
2021112111
2022111
202310187
2024101651
2025263
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (317 bytes)