Economische ontwikkeling & technologie

Toepassing van nieuwe technologieën maakt nieuwe oplossingen mogelijk. Breed toepasbare technologie kan doorslaggevend zijn om baanbrekende vernieuwing te realiseren in verschillende sectoren. Investeren in breed toepasbare technologie draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en structurele economische groei.

In het kort

 • Deze begrotingspost is in 2019 voor het eerst geopend.
 • In 2020 en 2021 is budget toegewezen aan twee nationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie.
 • In 2021 is er ten laste van dit instrument in totaal 6,7 miljoen euro uitgegeven aan nationale onderzoeksprogramma’s en in 2022 in totaal 6,2 miljoen euro.

Hoe werkt het?

Toepassing van nieuwe technologieën maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst. Een sleuteltechnologie is een technologie die breed toepasbaar is en doorslaggevend om baanbrekende innovaties te realiseren in andere sectoren.

Bijvoorbeeld:

 • Speciale sensoren die kunnen worden ingezet in de landbouw om nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht een gewas nodig heeft om succesvol te groeien met zo min mogelijk verspilling.
 • Lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. Kunstmatige intelligentie (AI).
 • Quantum computing om grote hoeveelheden gegevens te verwerken, interpreteren en nieuwe oplossingen in beeld brengen.

Investeren in sleuteltechnologie levert een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen als toegankelijkheid van de zorg of transitie naar een klimaatneutrale circulaire economie. Ook kan het de concurrentiekracht van bedrijven en de Nederlandse economie versterken.

Samen met onderzoeksinstellingen en bedrijven investeert het kabinet als onderdeel van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid in concrete, kansrijke meerjarige programma’s rond de sleuteltechnologieën zoals kwantumtechnologie en kunstmatige intelligentie. 

Sinds 2019 investeert de overheid in de versterking van twee of drie prioritaire onderzoeksprogramma’s  en ecosystemen in Nederland. Daarmee draagt de overheid bij aan het verdienvermogen op de lange termijn en potentiële oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van Nederland.

Om welke bedragen gaat het?

 • Deze begrotingspost is in 2019 voor het eerst geopend.
 • In 2020 en 2021 is budget toegewezen aan twee nationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie.
 • In 2021 is er ten laste van dit instrument in totaal 6,7 miljoen euro uitgegeven aan de nationale onderzoeksprogramma’s en in 2022 in totaal 6,2 miljoen. 
 • Daarnaast zijn er vanuit dit budget ook overboekingen naar andere instrumenten geweest, van waaruit deze twee programma’s middelen hebben ontvangen (b.v. via TNO).
 • Vanaf 2023 zijn er middelen overgeboekt naar het SBO-instrument, waardoor in principe voor Economische ontwikkeling & technologie nog ca. vijf miljoen per jaar beschikbaar is.

In vergelijking met andere landen binnen de OESO, zijn de investeringen in Research & Development (R&D) in Nederland relatief laag. Uit onderzoek blijkt bovendien dat Nederland relatief beperkt publieke middelen inzet op ‘up front’ investeringen in sleuteltechnologieën.

Wie profiteren ervan?

De middelen worden ingezet voor (meerjarige) samenwerking tussen overheden, bedrijven en/of kennisinstellingen in nationaal of internationaal verband.