City Deal ‘Warm Welkom Talent’

De City Deal ‘Warm Welkom Talent’ is een instrument om kennismigranten en studenten van binnen en buiten de EU in Nederland te laten studeren, werken of ondernemen.

In het kort

 • Er is een startup-visum geïntroduceerd.
 • Er is een essentieel startup-personeel-visum geïntroduceerd.
 • Het Netherlands Point of Entry adviseert en begeleidt ondernemers bij migratieprocedures. Voor startups is een specifieke ‘Netherlands Branding-lijn’ ontwikkeld.
 • Er wordt een ‘Netherlands Branding’-campagne ontwikkeld, gericht op het aantrekken en behouden van kenniswerkers.
 • Er is een informatieportaal gerealiseerd voor kennismigranten (www.welcome-to-nl.nl).
 • Gezamenlijk met de regio’s is een relocatie-tool ontwikkeld die de komst naar Nederland ondersteund. De kennismigrant wordt hiermee direct aan de regionale welkomcentra gekoppeld.

Hoe werkt het?

Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van personen met regelingen rondom het erkennen van diploma's. Ook kunnen ondernemers zich vrij vestigen in alle lidstaten.

Voor talent van buiten de EU komt veel kijken om in Nederland te studeren, te werken of te ondernemen. Het is van belang dat ook vanuit deze landen talent naar Nederland komt, zodat bedrijven kunnen innoveren en groeien.

Met het bedrijvenbeleid worden mogelijke knelpunten op dit gebied zoveel mogelijk opgeheven.

 • Er is een startup-visum geïntroduceerd om het voor startups makkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. De aanvraag van het startup-visum en het zoekjaar Hoogopgeleiden is digitaal mogelijk gemaakt.
 • In 2021 is de Talent Coalition opgericht. Hierin nemen regionale partijen plaats die zich met het behoud en aantrekken van talent voor de regio’s bezighouden.
 • De informatievoorziening via het Engelstalig ondernemersplein business.gov.nl is verbeterd.
 • Het Netherlands Point of Entry, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), adviseert en begeleidt ondernemers bij migratieprocedures. Voor startups is een specifieke ‘Netherlands Branding-lijn’ ontwikkeld.
 • Het Netherlands Point of Entry, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), adviseert en begeleidt Nederlandse ondernemers bij het aannemen van internationaal talent voor hun onderneming.
 • Ook werkt het ‘Netherlands Point of Entry’ in samenwerking met regio’s en nationale partners (Talent Coalition) aan een sterkere positionering van het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationaal talent in loondienst. Er wordt o.a. ingezet op verbeterde informatievoorziening en ontwikkeling van een ‘Netherlands Branding’-campagne. Deze is gericht op het aantrekken en behouden van kenniswerkers die kunnen inspelen op economische kansen en maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie, digitalisering en de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën.
 • Het kabinet heeft op 1 juni 2021 een pilot gelanceerd voor een periode van vier jaar, om het voor startups eenvoudiger te maken essentieel buitenlands personeel in dienst te nemen.

Om welke bedragen gaat het?

Voor dit instrument is voor 2024 een uitvoeringsbudget van ruim 387 duizend euro begroot. Daarnaast wordt er 230 duizend euro begroot voor externe kosten.

Wie profiteren ervan?

 • Kennismigranten en studenten van binnen en buiten de EU die in Nederland willen studeren, werken of ondernemen.
 • Ondernemers die om te innoveren op zoek zijn naar goed opgeleid personeel met de juiste opleiding, talent en ervaring.
 • Het startup-ecosysteem. Toestroom van STEM-talent dat een deep-tech/STEM-gerelateerde startup begint levert een hoog-technologisch startup-ecosysteem op.

Voorbeelden van projecten

Klik hier voor voorbeelden van projecten.

Wat heeft het opgeleverd?

Het aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten nam toe van 2015 tot 2022. Internationale reisbeperkingen en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis hebben er echter toe geleid dat de mobiliteit van internationaal talent in 2020 tijdelijk af nam.

De sterke toename in 2022 wordt gedeeltelijk verklaard door het beëindigen van coronabeperkingen en bedrijven die hierdoor internationaal talent aan zich konden binden. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en het structurele tekort aan STEM-talent zorgen ervoor dat de stijgende trend na de coronacrisis doorzet. Daarnaast is er een duurzame groei in het aantal internationale startup-ondernemers dat naar Nederland komt.

Tevens is het behoud van internationaal talent toegenomen. Nederland weet kennismigranten langer aan zich te binden, waardoor de toegevoegde economische waarde per kennismigrant toeneemt.

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten, 2015-2022

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten, 2015-2022 City Deal
20152016201720182019202020212022
Kennismigranten:
- Aanvragen12.32013.90016.64019.84020.97013.71022.84033.030
- Beslissingen12.14013.90016.56019.35021.39013.76021.58033.080
- Inwilligingen92%93%94%94%94%91%94%94%
Studenten:
- Aanvragen15.22016.17017.31018.64020.43012.31020.56022.220
- Beslissingen15.17016.48017.32018.67020.63012.64020.60022.320
- Inwilligingen100%98%98%98%99%96%99%98%
Bron: IND Brontabel als csv (475 bytes)