TSH Vliegtuigmaakindustrie

De luchtvaart moet bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse luchtvaartmaakindustrie kan op belangrijke nichegebieden bijdragen aan de ontwikkeling en bouw van een nieuwe generatie duurzame vliegtuigen.

Door de TSH (TopSector High Tech)-regeling draagt Nederland hier aan bij en werken we aan het verdienvermogen van de maakindustrie, samen met kennisinstellingen en belangrijke ketenpartners.

In het kort

  • Nadruk op het versnellen van de verduurzaming van de luchtvaart en toegang tot de waardeketen van vliegtuigbouwers (OEM’s - Original Equipment Manufacturers).
  • Ook projecten op het gebied van elektrische voortstuwing en onbemande luchtvaart kunnen worden ondersteund. 
  • Het is mogelijk om samen te werken binnen de EU of met strategische luchtvaartlanden buiten de EU.

Hoe werkt het?

Door deze regeling versterken we de internationale positie van het Nederlandse luchtvaartecosysteem en vergroten daarmee de kansen op Nederlandse deelname aan de ontwikkeling en bouw van een nieuwe generatie duurzame vliegtuigen.

  • Er moeten consortia gevormd worden waarbij ten minste één bedrijf betrokken is;
  • Voorstellen worden getoetst op basis van de rangschikkingscriteria die in de regeling worden genoemd;
  • Bij internationale samenwerking kan er alleen een toekenning gedaan worden aan Nederlandse deelnemers.

Zie ook
TSH Vliegtuigmaakindustrie (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

In totaal 60 miljoen euro, waarvan in 2023 12,5 miljoen euro beschikbaar is.

Wie profiteren ervan?

  • De vliegtuigmaakindustrie, onderhoudsbedrijven en kennisinstellingen.
  • Nederlandse deelnemers binnen internationale samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van projecten

Geselecteerde projecten TSH Vliegtuigmaakindustrie (rvo.nl)