Dutch Future Fund (DFF)

Met het Dutch Future Fund (DFF) wordt geïnvesteerd in durf- en groeikapitaalfondsen (primair) gericht op opschaling van Nederlandse innovatieve mkb-bedrijven.

In het kort

  • Totale investering bedraagt 300 miljoen euro.
  • 600 miljoen euro kapitaal of meer voor mkb-bedrijven ter beschikking.

Hoe werkt het?

Investeringen door startups en scale-ups, en de groei van deze bedrijven, zijn van belang omdat dit nieuwe werkgelegenheid creëert.

Om Nederlandse generieke scale-ups te voorzien van durfkapitaal en de groei van deze bedrijven te faciliteren is het DFF in 2020 opgericht. Het kapitaal komt ter beschikking in de vorm van equity, convertibles en achtergestelde leningen. De durf– en groeikapitaalfondsen zijn verplicht om tenminste in verhouding 1:1 of beter mee te financieren.

Hoeveel werd geïnvesteerd?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 25 miljoen euro ter beschikking gesteld aan Invest-NL voor de oprichting van het Dutch Future Fund (DFF), in samenwerking met het Europees Investeringsfonds (EIF).

Invest-NL en EIF investeren beiden 150 miljoen euro in het fonds.

Hierdoor komt er onder het aan het EIF verstrekte investeringsmandaat in totaal 300 miljoen euro beschikbaar.

Door de verplichte 1:1 verhouding voor meefinanciering door durf– en groeikapitaalfondsen, zal in de komende jaren tenminste 600 miljoen euro kapitaal of meer voor deze bedrijven ter beschikking komen.

Wie profiteren ervan?

Nederlandse innovatieve mkb-bedrijven.

Wat heeft het opgeleverd?

Door de verplichte 1:1 verhouding voor meefinanciering door durf– en groeikapitaalfondsen, zal in de komende jaren tenminste 600 miljoen euro kapitaal of meer voor deze bedrijven ter beschikking komen. Er is nog geen evaluatie voor deze regeling uitgevoerd.