Funding Garantie

  • Funding Garantie helpt nieuwe aanbieders van mkb-financiering bij hun start en uitbouw.
  • Deze regeling is gesloten voor nieuwe toetreders.

In het kort

  • Aanbieders van mkb-financiering kunnen eenvoudiger funding aantrekken.
  • Deze regeling is gesloten voor nieuwe toetreders.

Hoe werkt het?

Nieuwe aanbieders van mkb-financiering hebben nog geen track record en kunnen daardoor moeilijk funding aantrekken. Door Funding Garantie is het voor deze funders minder risicovol om financiële middelen te verstrekken aan de aanbieder van mkb-financiering.

Deze regeling is gesloten voor nieuwe toetreders.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Zie ook:

Om welke bedragen gaat het?

Het cumulatieve bedrag aan garanties is verstrekt is 228,2 miljoen euro.

Wie profiteren ervan?

Aanbieders van mkb-financiering die nog onvoldoende track record hebben

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Hypothecaire leningen aan verschillende reders (maritieme sector);
  • Achtergestelde leningen aan snelgroeiende  mkb-ondernemingen;
  • Werkkapitaal voor ZZP’ers (met name in de bouwsector) en klein-mkb.

Wat heeft het opgeleverd?

Tot en met 2023:

  • Het cumulatief aantal funders is vier, waarvan er nog drie actief zijn.
  • Het cumulatieve, maximale bedrag dat aan garanties is verstrekt is 228,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt geleidelijk lager. Per eind 2023 was dit nog 54,6 miljoen euro.