Funding Garantie

Funding Garantie helpt nieuwe aanbieders van mkb-financiering bij hun start en uitbouw.

In het kort

  • Aanbieders van mkb-financiering kunnen eenvoudiger funding aantrekken.
  • Tot en met 2022 is 81,8 miljoen euro aan garanties verstrekt.

Hoe werkt het?

Nieuwe aanbieders van mkb-financiering hebben nog geen track record en kunnen daardoor moeilijk funding aantrekken. Door Funding Garantie is het voor deze funders minder risicovol om financiële middelen te verstrekken aan de aanbieder van mkb-financiering.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

Onder het programma zijn voor 132 miljoen euro aan financieringen uitgezet door betrokken alternatieve financiers (direct lenders). Met betrekking tot factoring is gedurende de looptijd van de fondsen ongeveer achttien miljoen euro aan financieringen uitgezet.

Wie profiteren ervan?

Het programma vertrekte financieringen die door reguliere banken niet verstrekt werden. Veelal omdat deze bedrijven relatief kleinschalige operaties hebben danwel dat het risicoprofiel te hoog is in relatie tot het onderpand.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Hypothecaire leningen aan verschillende reders (maritieme sector);
  • Achtergestelde leningen aan snelgroeiende  mkb-ondernemingen;
  • Werkkapitaal voor ZZP’ers (met name in de bouwsector) en klein-mkb.

Wat heeft het opgeleverd?

2022:

  • Geen garanties verstrekt aan nieuwe funders. Het cumulatief aantal funders is drie.
  • Het cumulatieve, maximale bedrag dat aan garanties is verstrekt is 81,8 miljoen euro.

2021:

  • Aan één nieuwe funder garantie verstrekt. Het cumulatief aantal funders is vier.
  • Het maximale bedrag dat aan garanties is verstrekt is 43,2 miljoen euro.