NWO Perspectief programma

Perspectief levert een bijdrage aan het creëren van economische kansen binnen sleuteltechnologieën en maatschappelijke thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid. Onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties voeren samen omvangrijke onderzoeksprojecten rondom nieuwe technologieën uit.

In het kort

  • NWO-TTW organiseert jaarlijks een call for proposal waarop consortia van bedrijven en kennisinstellingen voorstellen kunnen indienen.
  • In 2022 zijn negen projecten gehonoreerd met een subsidiebedrag van 27,6 miljoen euro, waarvan 23,1 miljoen euro vanuit EZK bijdrage.
  • Binnen een project profiteren meerdere bedrijven ervan. Binnen de projecten wordt gewerkt aan technologieontwikkeling.
  • Het levert kennis voor bedrijven en kennisinstellingen op, die samen ecosystemen vormen.

Hoe werkt het?

Jaarlijks organiseert het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen een oproep voor nieuwe project-ideeën. Het ontwikkelen van een Perspectief-project heeft een doorlooptijd van een jaar en omvat drie fasen. De projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid. De ingediende projectvoorstellen zijn in onderlinge competitie. De toegekende projecten worden begeleid door NWO.

Samenstelling publiek-private consortia
In het consortium dienen minimaal drie kennisinstellingen en vier gebruikers (bedrijven en maatschappelijke organisaties) vertegenwoordigd te zijn. Een gebruiker is een partij die (nauw) betrokken is bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Gebruikers ontvangen geen subsidie van NWO.

Naast academische partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook TO2-instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per project dienen gebruikers een bijdrage aan de projectkosten te leveren van minimaal 30%, waarvan minimaal 15% in cash.

Omvang en looptijd van de projecten
NWO draagt minimaal twee miljoen euro en maximaal vijf miljoen euro bij per project. De looptijd van een Perspectiefproject is maximaal zes jaar.

Criteria
De vooraanmeldingen en uitgewerkte voorstellen worden beoordeeld op de twee criteria Wetenschappelijke kwaliteit en Maatschappelijke impact. Deze twee beoordelingscriteria wegen even zwaar. Ook wordt getoetst op passendheid in de actuele Kennis- en innovatieagenda, en op de rol van een of meerdere sleuteltechnologieën.

Wanneer aanvragen
De volgende ronde start in de zomer van 2024. De indieningsdata worden dan ook bekend gemaakt op de website van NWO Perspectief.

Zie ook
Complete uitleg over het NWO Perspectief programma
Overzicht sleuteltechnologieën

Om welke bedragen gaat het?

Opbouw van investeringen in toegekende projecten, 2015-2022 (€ mln)

Opbouw van investeringen in toegekende projecten, 2015-2022 (€ mln) NWO Perspectief programma
Bedrag totaalSubsidie*Co-financiering in cashCo-financiering in kind - natura
201526,917,54,54,9
201626,917,53,65,9
201731,320,546,8
20182819,14,34,5
201926,117,93,44,7
202031,921,73,86,4
202132,119,635,8
202239,527,62,89,2
Bron: NWO Brontabel als csv (269 bytes)
Aantal toegekende projecten, 2015-2022 NWO Perspectief programma
Aantal toegekende projecten
20156
20166
20176
20186
20195
20206
20217
20229
Bron: NWO Brontabel als csv (94 bytes)

Zie ook
Perspectief toekenningen | NWO

Wie profiteren ervan?

De kennisinstellingen in de projecten ontvangen de subsidie. Zij besteden de subsidie voor een groot deel aan de personeelskosten van onderzoekers die het onderzoek uitvoeren. Bedrijven participeren als gebruiker in de projecten, en profiteren van de ontwikkelde kennis en van het ecosysteem dat de consortiumpartners vormen.

Aantal bedrijven verbonden aan toegekende projecten, 2015-2022

Aantal bedrijven verbonden aan toegekende projecten, 2015-2022 NWO Perspectief programma
Aantal bedrijven in toegekende projectenWaarvan MKB
201559
201659
2017100
201857
201989
20204148
20214734
20223948
Bron: NWO Brontabel als csv (142 bytes)
Thema’s van de toegekende projecten, 2016-2022 NWO Perspectief programma
SleuteltechnologieënGezondheid en zorgLandbouw, water en voedselEnergietransitie en duurzaamheidVeiligheid
201650100
201751000
201820310
201920300
202021120
202113120
202233210
Bron: NWO Brontabel als csv (226 bytes)

Voorbeelden van projecten

Additive Manufacturing for Extra Large Metal Components (AiM2XL)
In het consortium van AiM2XL werken onderzoekers en bedrijven samen aan het 3D-printen van grote en innovatieve metalen objecten. Een geprint scheepsroer is door scheepsbouwer Damen Shipyards onder een schip geplaatst. Bijzonder is dat de gehele productketen vertegenwoordigd is. ‘Door onderzoek te doen heel dicht op de gebruikers, blijft het niet bij kennisontwikkeling maar ontstaat echte innovatie.’
Klik hier voor het filmpje.

FlexCRAFT (Cognitive Robotics for Flexible Agro-Food Technology)
Het oprapen van een zak chips of een glibberige kipfilet is een echte hersenkraker voor een robot. Een ambitieus, multidisciplinair onderzoeksteam werkt aan veelzijdige robots voor de landbouw- en voedselindustrie die kunnen omgaan met natuurlijke variatie. ICT speelt daarbij een sleutelrol.
Grip op de natuurlijke omgeving (nwo.nl)

MEGAMIND - Measuring, Gathering, Mining and Integrating Data for Self-management in the Edge of the Electricity System
Wanneer consumenten producenten van elektriciteit worden, komt het Nederlandse elektriciteitsnet voor grote uitdagingen te staan. En dit zijn niet alleen technologische hindernissen - er zijn ook belangrijke ethische en juridische kwesties te overwinnen. Een multidisciplinair team werkt aan een lokaal, zelfsturend elektriciteitssysteem dat voordelen biedt voor iedereen.
Power to the people (nwo.nl)

Zicht op zenuwactiviteit om aandoeningen aan te pakken
Hoe verplaatsen elektrische signalen zich door ons zenuwstelsel? En hoe kunnen we daarop ingrijpen om iets te doen aan aandoeningen als chronische pijn, gehoorbeperkingen of spasticiteit? In het Perspectief-programma NeuroCIMT onderzochten ingenieurs, clinici en bedrijven de controlefunctie van het centrale zenuwstelsel om patiënten een betere kwaliteit van leven te kunnen bieden.
Zicht op zenuwactiviteit om aandoeningen aan te pakken (nwo.nl)

Zie verder ook
Succesverhalen Perspectief | NWO

Wat heeft het opgeleverd?

Kennisuitwisseling in de projecten
Bij alle Perspectief-projecten is een gebruikerscommissie die minimaal twee per jaar bij elkaar komt en begeleid wordt door NWO. In de bijeenkomsten van de gebruikerscommissies worden de resultaten van het afgelopen half jaar besproken maar is er ook nadrukkelijk aandacht voor de toepassing van de resultaten en alle aspecten die daarmee samenhangen (o.a. intellectueel eigendom, kennisoverdracht, communicatie en samenwerking).

Sinds een aantal jaar wordt er in de Perspectief projecten gewerkt met de Impact plan benadering om de kans op maatschappelijke impact van onderzoek doelgericht vergroten.

Evaluatie in 2022
In 2022 is het Perspectief programma geëvalueerd. Hierbij is geprobeerd de effecten voor bedrijven in kaart te brengen.

De effecten van Perspectief zijn voor een deel direct, denk hierbij aan de (multidisciplinaire) wisselwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven in publiek-private samenwerkingen en de effecten op onderzoek en technologieontwikkeling. De effecten van de onderzoeksinzichten versterken in eerste instantie het ecosysteem en met name op de lange termijn leiden ze bij bedrijven tot bevordering van het gebruik van resultaten in de zin van additionele investeringen en andere bedrijfseffecten.

Effecten op de lange termijn zijn minder direct omdat externe factoren een rol kunnen spelen. Onderzoeksinzichten kunnen invloed hebben op bedrijfsbeslissingen en inzichten kunnen er ook toe leiden dat bedrijven besluiten niet of later te investeren en dat dit een waardevol besparend effect kan hebben.

Antwoorden van bedrijven over de effecten
Voor de evaluatie hebben bedrijven die deelnamen in de Perspectief projecten die toegekend zijn in 2010 t/m 2021 vragenlijsten ingevuld. Daaruit bleek dat, naast samenwerking, met name de gebruikte technische kennis beperkter zou zijn geweest zonder Perspectief. Ook hebben 40 procent van de bedrijven door Perspectief nieuwe (potentiële) klanten of markten aangeboord.

Zie ook
Evaluatie van de EZK-bijdrage aan NWO-domein TTW 2016-2020
Utilisatierapport 2020
Utilisatierapport 2021
Utilisatierapport 2022
NWO-jaarverslag 2020
NWO Jaarverslag 2021
NWO-jaarverslag 2022
Impact Plan Benadering | NWO