Kleine ondernemersregeling (KOR)

De Kleine ondernemersregeling (KOR) is een fiscale regeling om kleine ondernemers vrij te stellen van btw-verplichtingen en de afdracht van btw, op voorwaarde dat de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan twintig duizend euro.

In het kort

  • Vrijstelling voor de BTW
  • Geschatte belastinguitgaven in 2023: 311 miljoen euro.
  • Geschatte belastinguitgaven in 2024: 334 miljoen euro.

Hoe werkt het?

Ondernemers van wie de omzet in een kalenderjaar niet meer is dan twintig duizend euro zijn vrijgesteld van het doen van btw-aangifte en het afdragen van btw. Zij kunnen echter ook geen btw op ingekochte goederen en diensten in aftrek brengen.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Kleine ondernemersregeling 311 miljoen euro. In 2024 is dat 334 miljoen euro. 

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln) Kleine ondernemersregeling
Belastinguitgaven aan de KOR
2016152
2017159
2018177
2019194
2020180
2021232
2022275
2023311
2024334
Bron: Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (121 bytes)

Wie profiteren ervan?

De regeling komt vooral ten goede aan zzp’ers en kleine bedrijven met een jaarlijkse omzet onder de twintig duizend euro. Omdat er ook geen recht op aftrek van btw bestaat, is het afhankelijk van de situatie of het een voordeel oplevert voor de ondernemer.

De KOR is een generieke regeling en niet gericht op een specifieke sector.

Wat heeft het opgeleverd?

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling (2017).