Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Het doel van de MIT is het bevorderen van investeringen in innovatie door ondernemers uit het MKB en hen te betrekken bij de innovatieagenda's van het Missiegedreven Innovatiebeleid.

In het kort

  • De MIT wordt door het Rijk en de regio’s samen gefinancierd en uitgevoerd. 
  • In 2022 maakten 1.498 mkb’ers gebruik van de MIT.
  • Er is in totaal voor 61 miljoen euro aan MIT-subsidies verleend in 2022.
  • Daarmee werd 111 miljoen euro aan private R&D-uitgaven ondersteund.
  • Deze cijfers zijn voorlopig.

Hoe werkt het?

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, R&D-samenwerkingsrojecten AI, haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Er zijn regionale loketten en een landelijk RVO-loket. Het verschilt per instrument waar de aanvraag moet worden ingediend. 

Zie ook
Complete uitleg over de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Om welke bedragen gaat het?

In 2022 is er vanuit de MIT-regeling 61 miljoen euro aan subsidies verleend, evenveel als in 2021.

Van de MIT-instrumenten kende de haalbaarheidsstudie het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2022 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang verleende subsidie, 2013-2022 (€ mln)

Omvang verleende subsidie, 2013-2022 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang verleende subsidie
201318
201427
201546
201646
201751
201856
201960
202067
202161
202261
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (118 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen naar instrument, 2022 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2022 (€ mln)AangevraagdVerleend
Haalbaarheidsproject40,820,1
Kennisvoucher2,10,8
RD Samenwerkingsproject69,237
RD Samenwerkingsproject Artificiële intelligentie (AI)18,22,9
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (243 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen naar instrument, 2022 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2022AangevraagdVerleend
Haalbaarheidsproject20561017
Kennisvoucher448156
RD Samenwerkingsproject338176
RD Samenwerkingsproject Artificiële intelligentie (AI)9112
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (230 bytes)

Wie profiteren ervan?

In 2022 maakten 1.498 mkb’ers gebruik van de MIT.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2022

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2022 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013684
2014658
20151207
20161289
20171435
20181422
20191693
20201846
20211576
20221498
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (149 bytes)

MIT per topsector

In alle topsectoren overtrof de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

In 2022 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed aan projecten in de topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT (bijna 19 miljoen euro). Life Science en Health komt op een tweede plaats met 15,8 miljoen euro. Biobased Economy, Chemie en Creatieve Industrie zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers.

De meeste MIT-aanvragen worden ingediend vanuit de topsector HTSM-ICT. Dit is niet verwonderlijk: qua aantal mkb’ers is de topsector HTSM-ICT weliswaar de op twee na grootste van Nederland, maar qua investeringen in materiële vaste activa en qua toegevoegde waarde is deze topsector koploper.

Omvang aangevraagde en toegekende subsidie per topsector, 2022 (€ mln)

Omvang aangevraagde en toegekende subsidie per topsector, 2022 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2022Aangevraagde subsidie x mln.Toegek. subsidie x mln.
HTSM-ICT38,118,9
Life Science en Health30,015,8
Energie16,49,2
Agri en Food10,74,9
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen4,52,6
Logistiek5,22,4
Water en Maritiem3,31,9
Chemie3,31,5
Creatieve Industrie6,01,4
Biobased2,01,4
Meerdere topsectoren of onbekend10,50,7
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (393 bytes)
Aantal aanvragen en toekenningen per topsector, 2022 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
TopsectorAantal aanvragenAantal toegekend
HTSM-ICT1004442
Life Science en Health452230
Energie313184
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen353144
Agri en Food289139
Biobased6347
Chemie8942
Creatieve Industrie10238
Water en Maritiem6337
Logistiek6731
Meerdere topsectoren of onbekend14325
Brontabel als csv (316 bytes)

Regionale verdeling van MIT-toegekende bedrijven

Hieronder ziet u voor elke COROP-regio het aandeel bedrijven dat een MIT-aanvraag toegekend heeft gekregen.

Vooral het COROP-gebied Delft en Westland valt op; hier hadden bedrijven bijna vier keer meer dan het Nederlandse gemiddelde een MIT-toekenning in 2022.

Aandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio (als % van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde van Nederland (= 1), 2022

Aandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio (als % van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde van Nederland (= 1), 2022 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
COROP naamAandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio, 2022
Oost-Groningen0,84
Delfzijl e.o.0,76
Overig Groningen3,85
Noord-Friesland2,19
Zuidwest-Friesland2,38
Zuidoost-Friesland1,52
Noord-Drenthe1,57
Zuidoost-Drenthe1,91
Zuidwest-Drenthe1,06
Noord-Overijssel0,86
Zuidwest-Overijssel0,69
Twente1,51
Veluwe0,85
Achterhoek0,78
Arnhem-Nijmegen1,05
Zuidwest-Gelderland0,40
Utrecht0,60
Kop van Noord-Holland1,63
Alkmaar e.o.0,60
IJmond0,52
Agglomeratie Haarlem0,46
Zaanstreek0,29
Groot-Amsterdam0,84
Het Gooi en Vechtstreek0,42
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek1,68
Agglomeratie 's-Gravenhage0,73
Delft en Westland4,06
Oost-Zuid-Holland0,69
Groot-Rijnmond0,89
Zuidoost-Zuid-holland0,39
Zeeuwsch-Vlaanderen0,13
Overig Zeeland0,53
West-Noord-Brabant0,55
Midden-Noord-Brabant0,67
Noordoost-Noord-Brabant0,89
Zuidoost-Noord-Brabant1,38
Noord-Limburg0,64
Midden-Limburg0,66
Zuid-Limburg0,67
Flevoland1,11
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)

Voorbeelden van projecten

Bekijk projecten die een financiële of ondersteunende bijdrage hebben gekregen

Wat heeft het opgeleverd?

De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was 111 miljoen euro in 2022.

De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies, Ook het aantal bedrijven dat aan de MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.498 in 2022.

Omvang van de ondersteunde private R&D-uitgaven, 2013- 2022 (€ mln)

Omvang van de ondersteunde private R&D-uitgaven, 2013- 2022 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang private RD-uitgaven ondersteund met MIT
201327
201461
201586
201683
201796
2018106
2019112
2020119
2021114
2022111
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (144 bytes)

De MIT is in 2023 geëvalueerd.

Meest recente beleidsevaluatie MIT (2023)