Willekeurige Afschrijving Starters

De Willekeurige Afschrijving Starters heeft tot doel om ondernemerschap te stimuleren. Onder bepaalde voorwaarden mogen startende ondernemers zelf bepalen hoe en wanneer zij bedrijfsmiddelen afschrijven.

In het kort

  • Regeling rond belastingaftrek voor starters.
  • De geschatte belastinguitgaven bedragen acht miljoen euro in 2023.

Hoe werkt het?

Startende ondernemers die in de startfase van de onderneming bedrijfsmiddelen hebben gekocht, zoals een auto of computer, mogen zelf bepalen hoe en wanneer zij die bedrijfsmiddelen afschrijven, wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De onderneming is een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma.
  • De ondernemer voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

De geschatte belastinguitgaven aan de Willekeurige Afschrijving Starters bedroegen in 2022 zeven miljoen euro. In 2023 bedragen de uitgaven acht miljoen euro. In 2024 zal dit bedrag naar verwachting gelijk blijven. 

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln) Willekeurige afschrijving starters
Belastinguitgaven Willekeurige afschrijving starters
20168
20178
20188
20198
20207
20217
20227
20238
20248
Bron: Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (127 bytes)

Wie profiteren ervan?

Startende ondernemers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming is een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma.
  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek.

Wat heeft het opgeleverd?

Startende ondernemers hebben meer vrijheid bij het aftrekken van aanschafkosten voor bedrijfsmiddelen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling.