KIEM GoChem

GoChem biedt hulp op het gebied van innovatie aan mkb-bedrijven in de chemiesector en mkb-bedrijven die chemie toepassen in hun producten en processen.

In het kort

  • De regeling KIEM GoChem loopt vanaf 2019; de derde openstellingsronde is geëindigd op 17 januari 2023. Het budget voor deze ronde was 2,3 miljoen euro. Van de derde openstellingsronde is reeds 425 duizend euro beschikbaar gesteld aan gehonoreerde projecten (peildatum 1 oktober 2022).
  • De maximale financiering is 40 duizend euro per project.
  • Sinds de start van GoChem zijn circa 200 samenwerkingen van mkb-bedrijven en kennisinstellingen geadviseerd over hun project of innovatievraagstuk.
  • Het totale subsidiebedrag dat sinds 2019 beschikbaar is gesteld bedraagt 4,08 miljoen euro.

Hoe werkt het?

GoChem brengt mkb-bedrijven in contact met partijen die kennis en kunde hebben om een innovatievraagstuk op te lossen, bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, brancheverenigingen of subsidieverstrekkers.

Nadat het contact is gelegd gaan het mkb-bedrijf en deze partij zelfstandig aan de slag om het innovatievraagstuk aan te pakken. Als een kennisinstelling bij de samenwerking is betrokken kan er ook een KIEM GoChem-subsidie worden aangevraagd.

De scope van GoChem omvat de hele (circulaire) keten; van grondstoffen via halffabricaten, producenten, gebruikers, afval en weer terug naar grondstoffen.

Ook kunnen projecten die passen binnen de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s Industrie in aanmerking komen voor ondersteuning. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om projecten op het gebied van waterstof, circulariteit en elektrificatie. Deze MMIP's zijn:

  • MMIP 6: Sluiting van Industriële ketens
  • MMIP 7: Een 100% CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  • MMIP 8: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

De regeling KIEM GoChem loopt vanaf 2019. Het totale subsidiebedrag dat sinds 2019 beschikbaar is gesteld bedraagt 4,08 miljoen euro.

Het budget voor de derde ronde was 2,3 miljoen euro. Deze openstellingsronde eindigde op 17 januari 2023. Een vierde openstellingsronde staat gepland voor november 2023 en het budget voor deze ronde is 1,2 miljoen euro.

De maximale financiering is 40 duizend euro per project. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25 procent van dit bedrag.

Wie profiteren ervan?

Mkb-bedrijven in de chemiesector en mkb-bedrijven die chemie toepassen in hun producten en processen.

Voorbeelden van projecten

Klik hier voor voorbeelden van projecten van deze regeling.

Wat heeft het opgeleverd?

  • Sinds de start van GoChem zijn circa 200 samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven en kennisinstellingen geadviseerd over hun project of innovatievraagstuk.
  • Sinds mei 2019 zijn 113 KIEM GoChem-projecten goedgekeurd over de volle breedte van de duurzame en groene chemie met onder meer projecten op het gebied van biobased grondstoffen, waterstof, meststoffen en kunststofrecycling.
  • Het totale subsidiebedrag dat sinds 2019 beschikbaar is gesteld bedraagt 4,08 miljoen euro.