Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Het NBTC verzamelt relevante kennis en inzichten voor een nationale visie op recreatie en toerisme. Op basis van deze visie inspireert, verbindt en faciliteert het steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland.

In het kort

  • Streefwaarden zijn gedeeltelijk gehaald.

Hoe werkt het?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt op basis van meerjarenafspraken budget beschikbaar aan het NBTC. Dit budget wordt gebruikt voor bestemmingsmanagement (waaronder internationale branding), ontwikkeling van aanbod, kennis en data, spreiding van toeristen en congreswerving. Dit moet bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van de gastvrijheidseconomie, een groter verdienvermogen van de gastvrijheidssector en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland als land om in te wonen, te werken en te investeren.

Complete uitleg over het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Om welke bedragen gaat het?

De jaarlijkse maximale bijdragen zijn elk jaar ruim negen miljoen euro.

Wie profiteren ervan?

Steden, regio’s en ondernemers in de sector toerisme.

Wat heeft het opgeleverd?

  • Het NTBC heeft in 2021 op de indicator ‘tevredenheid samenwerkingspartners’ de streefwaarde ruim gehaald;
  • Voor de streefwaarde ‘realiseren van samenwerkingsverbanden t.b.v. projecten op het gebied van bestemmingsontwikkeling’ is voldaan aan de kwantitatieve target, alleen de verdeling naar de vijf pijlers van Perspectief 2030 is nog niet evenredig. Door de coronacrisis zijn samenwerkingsverbanden op de pijlers ‘lusten en lasten in balans’ en ‘Nederland overal aantrekkelijk’ in een stroomversnelling geraakt, terwijl activiteiten op de andere pijlers werden uitgesteld.
  • De streefwaardes voor ‘cofinanciering’ blijven in 2021 sterk achter. Dit komt door de coronacrisis en de effecten daarvan op de reiswereld (op de mogelijkheden om (marketing-)activiteiten uit te voeren en op de beschikbare budgetten bij de partners van NBTC).
  • De streefwaarde voor het aantal uitgebrachte bids is significant gegroeid (24 in 2021, zes in 2020). Deze vertegenwoordigde een economische waarde van 33,27 miljoen euro.

Klik hier voor de meest recente evaluatie van NBTC:

Evaluatie NBTC (2016-2018) www.tweedekamer.nl

Realisatie streefwaarden 2021 ten opzichte van het deel 2020-2023

Realisatie streefwaarden 2021 ten opzichte van het deel 2020-2023
Realisatie streefwaarden 2020 ten opzichte van het doel 2020-2021
IndicatorStreefwaarde 2020-202320202021Realisatie 2016-2019 (% t.o.v. streefwaarde 2020-2021)
Tevredenheid samenwerkingspartners inzake rol NBTC bij de uitvoering van projectenMinimaal 70%89%88,50%89%
Aantal uitgebrachte bids internationale congressen, waar NBTC actief aan heeft bijgedragen40, met een minimale potentiële economische waarde van € 55 miljoen6 bids met een economische waarde van €3,9 mln.24 bids met een economische waarde van €33,3 mln.30
Cofinancieringspercentage overige partijenMinimaal 40%23,80%26,20%25,10%
Realiseren van samenwerkingsverbanden t.b.v. projecten op het gebied van bestemmingsontwikkelingMinimaal 24 projecten, waarvan minimaal twee per strategische pijler7 projecten, op 3 pijlers6 projecten, op 3 pijlers13 projecten, op 4 pijlers
Brontabel als csv (874 bytes)