Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

NFIA heeft als belangrijkste taak om buitenlandse bedrijven aan te trekken naar Nederland, hen te helpen bij vervolginvesteringen in ons land of hen voor Nederland te behouden bij een heroverweging van de strategie. De focus van NFIA ligt op die buitenlandse bedrijven die het meest bijdragen aan duurzame economische groei en het versterken van ecosystemen, in lijn met de strategie van het Invest in Holland-netwerk.

In het kort

  • De NFIA ondersteunde 211 projecten in 2022.
  • Deze projecten zorgen op termijn voor 7.943 arbeidsplaatsen.

Hoe werkt het?

De NFIA ondersteunt buitenlandse bedrijven bij het opzetten of uitbouwen van internationale activiteiten in Nederland. Dit doet de NFIA onder andere door bedrijven te informeren over het Nederlandse vestigingsklimaat. De Nederlandse wet- en regelgeving is een onderdeel van het vestigingsklimaat voor bedrijven en is altijd leidend bij de werkzaamheden van de NFIA. Het vestigingsklimaat betreft ook factoren als de fysieke en digitale infrastructuur, de arbeidsmarkt en het woon- en leefklimaat. Ook over deze en andere vestigingsklimaatfactoren kan NFIA feitelijke informatie geven aan een bedrijf.

Voor gedetailleerde of specifieke informatiebehoeften treedt NFIA in contact met experts binnen en buiten de overheid of introduceert bedrijven bij relevante partijen die hen van informatie kunnen voorzien. NFIA werkt onder de noemer Invest in Holland landsdekkend samen in acquisitie. Partners zijn de ROM’s, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en Nederland Distributieland.  

De NFIA is een uitvoeringsorganisatie die onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De NFIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en wordt mede aangestuurd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Om welke bedragen gaat het?

NFIA heeft een werkbudget van achttien miljoen euro per jaar.

Wie profiteren ervan?

Buitenlandse Directe Investeringen dragen op verschillende manieren bij aan de Nederlandse economie en samenleving. Door productiviteit te bevorderen, kennis, vaardigheden en innovatie te vergroten, nieuwe werkgelegenheid te creëren en ons veelal (nog) sterker te verbinden met internationale netwerken en ecosystemen, dragen deze bedrijven bij aan ons verdienvermogen op lange termijn. Investeringen van buitenlandse bedrijven spelen een belangrijke rol in regionale economische ontwikkeling en versnellen de transities in Nederland met nieuwe kennis, kunde en innovaties.

Wat heeft het opgeleverd?

In 2022 ondersteunde de NFIA 211 projecten. Dat zijn er 54 minder dan in 2021. Deze projecten zorgen op termijn voor 7.943 arbeidsplaatsen.
De investeringsprojecten in 2022 betroffen zowel nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven als uitbreidingsinvesteringen in Nederland. De top-5-sectoren waarbinnen in 2022 actief projecten zijn begeleid door NFIA zijn ICT (54), High Tech Systems & Materials (36), Agrifood (22), Energie (18) en Life Sciences & Health (16).

Aantal projecten ondersteund door NFIA, 2015-2022

Aantal projecten ondersteund door NFIA, 2015-2022
Aantal projecten
2015207
2016227
2017224
2018248
2019268
2020180
2021265
2022211
NFIA Brontabel als csv (99 bytes)

Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), 2015-2022

Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), 2015-2022
Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen)
20157779
20167570
20178158
20188475
201910866
20206397
20219905
20227943
Brontabel als csv (125 bytes)

In 2020 is een eerste evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de NFIA. De algemene conclusie: het is aannemelijk is dat de NFIA een economisch legitieme taak verricht, en het is waarschijnlijk is dat zij daarbij grotendeels doeltreffend werkt.

Klik hier voor meer informatie over de evaluatie van de NFIA.