Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

De Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) ondersteunt thematische samenwerking tussen ten minste drie onderzoeksorganisaties met een subsidie voor valorisatieactiviteiten. Ook kunnen investeringsfondsen met de focus op startups gericht op datzelfde thema, een lening krijgen.

In het kort

  • Subsidie voor samenwerking op een thema.
  • Lening voor investering in start-ups op het thema.

Hoe werkt het?

De TTT is in 2019 voor het eerst geopend en heeft twee pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor kennisoverdracht. Onderzoeksorganisaties die samenwerken kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kennisoverdrachtplan.

Het doel van pijler 2 is om risicofinanciering voor kennisstarters (start-ups) binnen het thema van pijler 1 beschikbaar te stellen. Zogeheten thematisch technology transferfondsen (TTT-fonds) van onafhankelijke particuliere investeerders kunnen subsidie krijgen. Zo kunnen zij investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

De regeling is nu gesloten.

Zie ook
Complete uitleg over de Thematische Technology Transfer

Om welke bedragen gaat het?

In 2019 en 2020 bedroeg het budget voor de TTT 24 miljoen euro per jaar. Sindsdien is er geen aanvullend budget beschikbaar gekomen.

Wie profiteren ervan?

  • Onderzoekers en studenten die (potentieel) te valoriseren kennis hebben ontwikkeld.
  • Nieuw op te richten startups c.q. startups die nog niet actief zijn op de markt.
  • Investeringsfondsen.

Voorbeelden van projecten

Ondersteunde projecten door RVO (TTT)
Over TTT - Thematische Technologie Transfer (tech-transfer.nl)

Wat heeft het opgeleverd?

  • Het budget is in 2019 volledig toegewezen aan drie consortia die actief zijn op de thema’s smart industry, circulair en regeneratieve geneeskunde.
  • De tweede tender (2020) heeft in 2021 geleid tot toekenningen aan consortia op de terreinen van artificial intelligence, medische technologie en watertechnologie.
  • In 2022 was er sprake van 23 initiële participaties van TTT-fondsen, waarvan 13 voortvloeiend uit valorisatie-activiteiten binnen pijler 1 van de regeling.
  • Er zijn in 2022 75 bedrijven gestart ten gevolge van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband. In een deel hiervan is tevens geparticipeerd door een van de TTT-fondsen.

Het aantal initiële participaties in het afgelopen kalenderjaar van TTT-fondsen, 2020-2022

Het aantal initiële participaties in het afgelopen kalenderjaar van TTT-fondsen, 2020-2022
Waarvan gebruik gemaakt van pijler 1Waarvan geen gebruik gemaakt van pijler 1
202046
2021410
20221310
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (114 bytes)

Aantal startende bedrijven ten gevolgen van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband, 2020-2022

Aantal startende bedrijven ten gevolgen van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband, 2020-2022
Aantal startende bedrijven ten gevolgen van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband
20206
202124
202275
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (133 bytes)