Mkb-werkplaatsen Digitalisering

Een Mkb-werkplaats Digitalisering is een regionale, publiek-private, samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Hierin worden mkb-ondernemers geholpen met het digitaliseren van hun bedrijf op het gebied van online sales & marketing, data en automatisering.

In het kort

  • 8.773 ondernemers getraind en 2.713 ondernemers geholpen met een intensief traject.
  • Twintig werkplaatsen verspreid door het hele land, met uitzondering van Zeeland.
  • De subsidieregeling loopt af in april 2025.

Hoe werkt het?

Veel, vooral kleine, mkb-bedrijven ontbreekt het aan tijd, kennis en geld om de kansen van digitalisering goed te benutten. Dure ICT-specialisten inschakelen of het eigen personeel bijscholen is vaak geen optie.

Het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ startte in 2019. In dit programma gingen mkb’ers aan de slag binnen ‘Mkb-Werkplaatsen Digitalisering’:

  • Mkb-ondernemers worden geholpen met het digitaliseren van hun bedrijf met behulp van studenten uit het hbo, mbo of wo, bijgestaan door docenten en experts.
  • Mkb-ondernemers worden zo in staat gesteld hun productiviteit, en dus concurrentievermogen, te verhogen en hun bedrijf toekomstbestendiger te maken.
  • De studenten doen op hun beurt relevante werkervaring op en krijgen betere aansluiting op de snel veranderende arbeidsmarkt waar digitalisering een steeds grotere rol speelt.

Om welke bedragen gaat het?

De digitale mkb-werkplaatsen zijn in vier tranches gestart. Vooruitlopend op de subsidieregeling zijn de eerste zes digitale werkplaatsen eind 2019/begin 2020 van start gegaan via een incidentele projectsubsidie.

De subsidieregeling is in februari 2020 gepubliceerd en is drie keer opengesteld met tenders in voorjaar 2020, najaar 2020 en najaar 2021.

Daarbij was drie keer twee miljoen euro beschikbaar en werd maximaal 50 procent van de begroting en 450 duizend euro per werkplaats voor een periode van drie jaar gesubsidieerd door EZK (via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het Platform Talent voor Technologie (PTvT) speelt een coördinerende rol ten aanzien van deze digitale werkplaatsen en wordt daarvoor door EZK betaald.

Via deze openstellingen van de subsidieregeling zijn respectievelijk vijf, vijf en drie nieuwe digitale werkplaatsen opgericht. Er functioneert ook één digitale werkplaats zonder rijkssubsidie.

Wie profiteren ervan?

Mkb-ondernemers en studenten uit het hbo, mbo of wo.

Voorbeelden van projecten

Ondersteunde projecten door RVO (Digitale werkplaatsen)

Wat heeft het opgeleverd?

Het netwerk is uitgegroeid tot twintig werkplaatsen verspreid door het hele land, met uitzondering van Zeeland.

Van de huidige gesubsidieerde werkplaatsen liepen de eersten af vanaf zomer 2022 en lopen de laatst gestarte werkplaatsen begin 2025 af.

De subsidieregeling zelf loopt na vijf jaar af in april 2025.

Tot en met augustus 2023 zijn er:

  • 8.773 ondernemers getraind;
  • 2.713 ondernemers geholpen met een intensief traject.