Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale maatregel om ondernemers te stimuleren tot investeringen van relatief kleine omvang.

In het kort

  • Investeringen worden gedaan door het mkb.
  • In 2023 zijn de geschatte belastinguitgaven 523 miljoen euro.

Hoe werkt het?

Ondernemers die in bedrijfsmiddelen investeren kunnen met de KIA een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Klik hier voor een complete uitleg van de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 bedragen de geschatte belastinguitgaven aan de KIA 523 miljoen euro. Voor 2024 is dat 539 miljoen euro. Dat is aanzienlijk hoger dan in 2022, toen de geschatte belastinguitgaven 448 miljoen euro bedroegen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2024 (€ mln) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Belastinguitgaven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
2016362
2017382
2018400
2019436
2020415
2021446
2022448
2023523
2024539
Bron: Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (146 bytes)

Wie profiteren ervan?

De investeringen die voor aftrek in aanmerking komen, worden in het algemeen gedaan in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Wat heeft het opgeleverd?

Uit de meest recente evaluatie van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2017) blijkt dat de regeling een positieve bijdrage levert aan zowel ondernemerschap als het niveau van de investeringen.

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling.