Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR is een innovatie(inkoop)-instrument dat de overheid kan gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven kunnen inschrijven op tenders en krijgen hiermee de kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten voor de overheid te ontwikkelen.

In het kort

  • Er zijn in 2022 drie nieuwe SBIR-oproepen gepubliceerd.
  • In 2022 liepen er zeven SBIRs in fase 2
  • Het totale beschikbare budget voor de SBIR-tenders in 2022 bedroeg  vijf miljoen euro.
  • In 2022 zijn er 114 SBIR-offertes ingediend, waarvan er 50 werden gehonoreerd.

Hoe werkt het?

Bij SBIR wordt gebruik gemaakt van een uitzondering op de Aanbestedingswet 2012. Een SBIR-traject verloopt doorgaans in twee fasen. In de eerste fase worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd en in de tweede fase worden prototypes daadwerkelijk ontwikkeld. Na de onderzoek- en ontwikkelfase is de overheid potentiële afnemer ('launching customer') van de ontwikkelde innovaties.

Zie ook
SBIR innovatie in opdracht (rvo.nl)

Hoeveel werd geïnvesteerd?

In 2022 bedroeg het budget vijf miljoen euro.

SBIR-tenderbudgetten per fase, 20212-2022 (€ mln.)

SBIR-tenderbudgetten per fase, 20212-2022 (€ mln.) Small Business Innovation Research (SBIR)
Budget fase 1Budget fase 2
20121,33,3
20131,24,8
20143,029,88
20150,61,54
20162,467,555
20171,052,37
20182,035,1
20192,425,45
20203,0659,615
20213,458,57
202223
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (197 bytes)

Wie profiteren ervan?

SBIR is toegankelijk voor alle bedrijven, groot en klein, zolang zij gevestigd zijn in Nederland of de Europese Unie.

Voorbeelden van projecten

SBIR projectenoverzicht (rvo.nl)

Wat heeft het opgeleverd?

Het aantal ingediende en gehonoreerde offertes kende tussen 2012 en 2022 sterke wisselingen. Overheidsorganisaties gebruiken het instrument niet ieder jaar evenveel. In 2022 is er sprake van een daling ten opzichte van 2021. In 2022 zijn er 114 offertes ingediend, waarvan 50 gehonoreerd.

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2012-2022

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2012-2022 Small Business Innovation Research
Aantal ingediende offertesAantal gehonoreerde offertes
20129143
20139439
2014344106
20152722
2016295120
201716854
201816064
201917170
2020323123
2021253133
202211450
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (202 bytes)

Meest recente beleidsonderzoek Small Business Innovation Research (2017)