Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid (SAO)

De Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid (SAO) is een fiscale maatregel om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te stimuleren een eigen onderneming te starten. Zo hoeven ze minder belasting te betalen.

In het kort

  • Belastingaftrek voor startende ondernemers.
  • Ondernemer moet aan urencriterium voldoen.

Hoe werkt het?

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een eigen onderneming te starten, kunnen een extra aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting.

Om de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid te krijgen, moet de ondernemer voldoen aan voorwaarden:

  • Aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.
  • In één of meer van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer geweest zijn.
  • In aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • De ondernemer voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagd-urencriterium.

Klik hier voor een complete uitleg van de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

  • twaalf duizend euro als u in de vijf voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
  • acht duizend euro als u één keer in de vijf voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek
  • vier duizend euro als u twee keer in de vijf voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek

Wie profiteren ervan?

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid ondersteunt mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een eigen onderneming willen starten.

Wat heeft het opgeleverd?

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling (2017).