Innovatie Attaché Netwerk

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) is een groep van 63 specialisten verspreid over zestien toonaangevende kenniseconomieën van de wereld. Zij ondersteunen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse kennisintensieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden om internationaal samen te werken op het gebied van innovatie, wetenschap en technologie. 

In het kort

 • In 2022 werden 51 samenwerkingsverbanden geformaliseerd via het IA-netwerk. Sinds 2012 zijn in totaal 609 samenwerkingsverbanden gerealiseerd.
 • Het klanttevredenheidscijfer was 8,4.

Hoe werkt het?

Internationale samenwerking op het gebied van technologie, wetenschap en innovatie is cruciaal voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland en het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, en de rol van sleuteltechnologieën daarbij.

De Innovatie Attachés zijn gevestigd in kenniseconomieën waar de Nederlandse doelgroepen (kennisintensief bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) bijzondere interesse voor hebben.  Dit omdat deze economieën geconfronteerd worden met veelal dezelfde economische en maatschappelijke uitdagingen en sterk inzetten op innovatie, om tot (deel-)oplossingen hierop te komen. Er zijn Innovatie Attachés in Brazilië, China, Taiwan, Duitsland (en Zwitserland), Frankrijk, India, Israël, Japan, Singapore, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Korea en Zweden.

Nederlandse kennisintensieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden die internationaal willen samenwerken in Research & Development (R&D) en innovatie, kunnen met hulp van het IA-netwerk internationaal kennis uitwisselen, netwerken en samenwerkingsverbanden vormen.
 
Bijvoorbeeld voor:

 • Het signaleren van trends op het gebied van innovatie en R&D in andere landen.
 • Het matchen van buitenlandse en Nederlandse innovaties.
 • Het begeleiden van innovatie missies en delegaties.
 • Het aangaan van samenwerkingen met toonaangevende spelers in het buitenland.
 • De belangenbehartiging (economische diplomatie) richting nationale en regionale overheden.

Het IA-netwerk maakt veelvuldig gebruik van innovatiemissies van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Daarnaast werkt het netwerk samen met het programma Partners for International Business van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om Nederlandse sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren en publiek-private samenwerkingen meerjarig de mogelijkheden voor internationale innovatiesamenwerking in het buitenland te laten verkennen.

Zie ook
Complete uitleg over het Innovatie Attaché Netwerk

Om welke bedragen gaat het?

 • Ruim 60 attachés in zestien landen die sterk zijn of opkomend zijn in innovatie.
 • Via het GlobalStars-instrument wordt jaarlijks twee miljoen euro ingezet voor bilaterale innovatiesamenwerking met niet-EU/EUREKA-landen.

Wie profiteren ervan?

Het IA-netwerk is er voor:

 • Bedrijven met hoogwaardige technologieën en R&D, inclusief startups en scale-ups.
 • Kennisinstellingen, zoals universiteiten en instituten voor toegepast onderzoek (TO2).
 • Nationale en regionale overheden.

Voorbeelden van projecten

India-Nederland Water-Agri-Health agenda 2019
Duits-Nederlands Innovatie- en Technologiepact 2021
Frans-Nederlands Innovatie en Duurzaamheidspact 2023

Wat heeft het opgeleverd?

In 2022 werden 51 samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse partners voor R&D en innovatie geformaliseerd. Sinds 2012 zijn er in totaal 609 samenwerkingsverbanden in werking gesteld via het IA-netwerk.

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2022

Aantal geformaliseerde samenwerkingsverbanden via het IA-netwerk, 2012-2022 Innovatie Attaché Netwerk
Cumulatief aantal samenwerkingsverbanden
201255
2013122
2014193
2015271
2016368
2017428
2018485
2019522
2020537
2021558
2022609
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (152 bytes)

Het IA-netwerk draagt bij aan de internationalisering van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen en een verdere toename van het aantal samenwerkingsrelaties.

Het wordt steeds meer ingezet voor de ondersteuning van de Nederlandse beleidsvorming, niet alleen vanuit EZK, maar ook vanuit andere departementen. Het klanttevredenheidscijfer van het IA-netwerk was 8,4 in 2022.

Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2022

Klanttevredenheid van het IA-netwerk, 2012-2022 Innovatie Attaché Netwerk
KlanttevredenheidKlanttevredenheid volgens nieuwe methodiek gemeten
20118,4
20128,9
20138,6
20148,8
20158,6
20168,1
20178,2
20188
20198,6
20208,2
20218,2
20228,4
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Innovatie Attaché Netwerk Brontabel als csv (201 bytes)