Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties.

In het kort

 • 50 procent staatsgarantie op bancaire leningen voor grote en middelgrote ondernemingen.
 • Daling van het aantal garanties door de jaren heen.
 • In 2020 en 2022 was er de GO-C in verband met de coronacrisis.
 • Alle corona-verruimingen zoals GO-C zijn gestopt sinds juli 2022.

Hoe werkt het?

Door de GO kunnen banken 50 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner.

De garanties worden verstrekt op bancaire leningen vanaf anderhalf miljoen euro tot 150 miljoen euro per onderneming.

In verband met de coronacrisis is er in de periode april 2020 tot en met juni 2022 een verruimde GO-C gehanteerd.

Klik hier voor de complete uitleg van de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

 • In 2023 zijn elf garanties via de GO verstrekt voor 41 miljoen euro. Er werden geen garanties via de GO-C verstrekt in 2023.
 • In 2022 zijn zes garanties via de GO verstrekt voor elf miljoen euro. Er werd één garantie via de GO-C verstrekt voor twee miljoen euro.
 • In 2021 zijn er zes garanties via de GO verstrekt voor 33,5 miljoen euro. Er werden veertien garanties via de GO-C verstrekt voor 91,3 miljoen euro.

Omvang verstrekte garanties, 2012-2023 (€ mln)

Omvang verstrekte garanties, 2012-2023 (€ mln) Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Omvang verstrekte garanties (€ mln)GO-C Omvang verstrekte garanties (€ mln)
2012103
2013103
201482
2015137
201658
201791
201856
201945
2020158572
20213491
2022112
2023410
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (219 bytes)
 • Sinds 2017 liep het aantal verstrekte garanties sterk terug, maar de GO-C zorgde in 2020 voor een grote toename in het aantal garanties. In 2021 en 2022 is het aantal verstrekte garanties sterk gedaald maar in 2023 is het aantal verstrekte garanties weer toegenomen.

Wie profiteren ervan?

Grote en middelgrote ondernemingen in Nederland.

Wat heeft het opgeleverd?

 • In 2023 werden er via de GO-regeling elf garanties verstrekt, geen garanties via GO-C.
 • In 2022 werden er via de GO-regeling zes garanties verstrekt, via de GO-C één garantie.
 • In 2021 werden er via de GO-regeling zes garanties verstrekt, via de GO-C veertien garanties.

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling.

Aantal verstrekte garanties, 2012-2023

Aantal verstrekte garanties, 2012-2023 Garantie Ondernemingsfinanciering
GO Aantal garantiesGO-C Aantal garanties
201253
201351
201439
201576
201635
201780
201854
201931
20201592
2021614
202261
2023110
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (170 bytes)