GlobalStars

Met het EUREKA-initiatief GlobalStars kunnen bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties marktgerichte research en development (R&D) uitvoeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa.

In het kort

 • In 2022 bijna twee miljoen euro subsidie aan Nederlandse deelnemers.
 • In 2023 zijn geen GlobalStarsprojecten gecommitteerd. Wel zullen vier GlobalStars calls worden geopend: op Brazilië, India, Japan en Taiwan, voor committering in 2024.
 • EU-landen trekken samen op met niet-EU landen.

Hoe werkt het?

In een GlobalStarsoproep (call) roept de Nederlandse overheid het Nederlandse bedrijfsleven op om een gezamenlijk projectvoorstel in te dienen met een of meer organisaties uit een van tevoren vastgestelde innovatieve economie. Dit kan een land zijn, maar ook een regio. 

GlobalStars-calls worden gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij per call wordt aangegeven wat het Nederlandse budget is en wat de indieningstermijn is.

Met GlobalStars (in 2018 gestart) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa.

Het doel is bij te dragen aan economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere landen gezamenlijk optrekken met innovatieve economieën buiten het EUREKA-netwerk.

Zie ook
GlobalStars - Stimulering marktgerichte R&D met partners buiten Europa (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten, 2014-2022 (€ mln)

Verstrekte subsidie, projectkosten en totale omvang projecten, 2014-2022 (€ mln) GlobalStars
Verstrekte subsidie aan Nederlandse deelnemersProjectkosten voor rekening van Nederlandse deelnemersTotale omvang projecten waaraan Nederlandse organisaties deelnemen
20181,84,37,2
20191,64,38,7
20200,00,00,0
20211,84,89,1
20221,84,69,0
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (264 bytes)

Wie profiteren ervan?

GlobalStars is bestemd voor organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Deelname Nederlandse organisaties, 2018-2022

Deelname Nederlandse organisaties, 2018-2022 GlobalStars
GrootbedrijfMkbKennisinstellingen
2018084
2019391
2020000
2021161
2022092
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (98 bytes)

Voorbeelden van projecten

Er zijn GlobalStars calls geweest in samenwerking met de volgende landen:   

 • India
 • Taiwan
 • Brazilië
 • Singapore
 • Met Japan wordt in 2023 een GlobalStars call geopend.
   

Bekijk projecten die een financiële of ondersteunende bijdrage hebben gekregen

Wat heeft het opgeleverd?

Voorbeelden:

 • Het Indiase space-bedrijf Cropin heeft naar aanleiding van de GlobalStars-samenwerking met Nederland zijn Europese hoofdkantoor in Den Haag gevestigd.
 • Het Indiase ruimtevaartbedrijf Blue Sky Analytics heeft zich gevestigd in de Space Business incubator SBIC Noordwijk (bij ESTEC).

Door GlobalStars ondersteunde private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers, 2018-2022 (€ mln)

Door GlobalStars ondersteunde private R&D-uitgaven van Nederlandse deelnemers, 2018-2022 (€ mln) GlobalStars
Door GlobalStars ondersteunde Private RD-uitgaven van Nederlandse deelnemers (€ mln)
20183,6
20194,1
20200
20214,3
20224,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (137 bytes)