Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland voert de Rijksoctrooiwet uit en geeft voorlichting over het octrooisysteem.

In het kort

  • In 2022 bedroeg het aantal octrooiaanvragen 3.772.
  • Het aantal octrooiaanvragen is licht gestegen ten opzichte van 2021.

Hoe werkt het?

Het octrooisysteem biedt tijdelijk juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Hiermee kunnen ze te gelde worden gemaakt, terwijl de onderliggende kennis wordt gedeeld. 

Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi, moet de uitvinding voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet de uitvinding nieuw zijn en nog niet in de publiciteit zijn gekomen.

Octrooicentrum Nederland is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naast het uitvoeren van de Rijksoctrooiwet geeft het voorlichting over het octrooisysteem en behartigt het de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Zie ook
Octrooicentrum Nederland

Wie profiteren ervan?

Octrooicentrum Nederland werkt voor (toekomstige) technische, innovatieve mkb-ondernemers, kennisinstellingen, professionals op het gebied van intellectueel eigendom (IE), zoals octrooigemachtigden en andere adviseurs.

Met zijn partners in het brede vakgebied van IE maakt het kennisbescherming zichtbaar voor het brede publiek. Dat gaat naast octrooien ook over merken, modellen, auteursrechten, plantenrassen, domeinnamen enzovoort.

Wat heeft het opgeleverd?

In 2022 werden 3.772 octrooiaanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland. Hiermee is het aantal aanvragen gestegen ten opzichte van 2021 (3.622 octrooiaanvragen).

De groei komt met name door een groei van aanvragen vanuit het buitenland, vooral vanuit China.

Het aantal aanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland via de World Intellectual Property Organization (WIPO) daalde licht van 804 naar 778.

Ingediende octrooiaanvragen, 2011-2022

Ingediende octrooiaanvragen, 2011-2022 Octrooicentrum Nederland
rechtstreeks bij OCNLvia WIPO
201128981000
201227121033
201325631025
20142582969
20152490980
20162604953
20172606902
20182519919
20192678895
20203023846
20213622804
20223772778
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (216 bytes)

Jaarbericht Octrooicentrum Nederland 2022 (rvo.nl)

Meest recente beleidsevaluatie IE-beleid (2018)