Techleap

Om het ecosysteem voor startups en scale-ups te versterken heeft het kabinet medio 2023 het nieuwe Rijksbrede startup- en scale-up-beleid gepresenteerd met de kamerbrief “startups en scale-ups als aanjager van transities en groei”. Hierbij is de verlenging van het Techleap-programma aangekondigd. Het programma richt zich op het bevorderen van doorgroei van startups naar scale-ups en uiteindelijk naar grote technologiebedrijven. Een focuspunt binnen het programma zijn deeptechondernemingen met een bijdrage aan de transities.

In het kort

  • Expertisecentrum voor het versterken van de toegang tot kapitaal, markten, talent en technologische of wetenschappelijke kennis.
  • Het programma richt zich op het bevorderen van doorgroei van scale-ups naar grote technologiebedrijven.
  • Doelgroep: startups en scale-ups

Hoe werkt het?

Startups en scale-ups zijn jonge innovatieve technologie-gedreven bedrijven met groeiambitie. Startups en scale-ups zijn cruciaal voor de Nederlandse concurrentiekracht. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de aanwas en doorgroei van deze technologiebedrijven. Het Techleap-programma versterkt het ecosysteem voor startups en scale-ups. Prins Constantijn van Oranje is benoemd als Special Envoy.

Techleap fungeert als expertisecentrum en onderneemt het samen met stakeholders acties om in het startup-ecosysteem toegang tot kapitaal, markten, talent en technologische of wetenschappelijke kennis te versterken. De kennis die Techleap vergaart over wat Nederlandse scale-ups nodig hebben om door te groeien tot internationaal toonaangevende technologiebedrijven, wordt gedeeld met het hele ecosysteem in Nederland.

Om welke bedragen gaat het?

Voor de uitvoering van het Techleap-programma is door het kabinet binnen de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vijftien miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2023-2026.

Wie profiteren ervan?

Startups en scale-ups. Jonge, innovatieve en technologie-gedreven bedrijven met groeiambitie.

Wat heeft het opgeleverd?

Zie voor meer informatie over de resultaten het Techleap dashboard. Klik hier voor de meest recente evaluatie van Techleap.