Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een risicodragende lening waarmee startende ondernemers en mkb-ondernemingen de kans van slagen kunnen onderzoeken van nieuwe producten en diensten.

In het kort

  • In 2022 waren er 28 aanvragen en acht toekenningen.
  • In 2021 waren er 55 aanvragen en twintig toekenningen.
  • Per 2021 staat de VFF ook open voor regionale financiers.

Hoe werkt het?

De VFF moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

De regeling wordt deels uitgevoerd door RVO en deels door Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Per 2021 staat de VFF ook open voor regionale financiers. Regionale financiers kunnen een regionaal VFF-fonds opzetten. Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 bedraagt het budget voor regionale financiers 12,3 miljoen euro.

Voor regionale financiers bedraagt de subsidie maximaal 50 procent van het financieringsbudget, met een minimum van één miljoen euro en een maximum van vijf miljoen euro per subsidieontvanger. De rest van de financiering moet voor minimaal 50 procent uit provinciale middelen komen.

Klik hier voor een complete uitleg over de regeling.

Om welke bedragen gaat het?

  • In 2022 waren er 28 aanvragen en acht toekenningen. De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg 2,6 miljoen euro.
  • In 2021 waren er 55 aanvragen en twintig toekenningen. De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg 6,7 miljoen euro.
  • In de periode 2015 tot en met 2021 lag het totaal aantal toekenningen rond de 40.

Aantal toekenningen, 2014-2022

Aantal toekenningen, 2014-2022 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20148
20152117
20162215
20172022
20182018
20191918
20201718
202120183
20228194
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (181 bytes)
Aantal aanvragen, 2014-2022 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20145014
20156411
20165536
20176551
20185634
20196241
20205537
202155326
202228393
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (185 bytes)

In 2022 bedroeg de totale omvang van de toekenningen 20,1 miljoen euro. Dat is een kleine daling ten opzichte van 23,6 miljoen euro die in 2021 is toegekend.

In 2021 bedroeg de totale omvang van de toekenningen 23,6 miljoen euro. Dat is een forse stijging ten opzichte van de tien miljoen euro die in 2020 is toegekend. Dit komt door de introductie van het regionale luik. In de toekomst zullen meer aanvragen via regionale financiers verlopen en minder via RVO.

Bedrag toekenningen, 2014-2022

Bedrag toekenningen, 2014-2022 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20142,30
201564,3
20166,33,7
20176,35,5
20186,42,2
20196,44,5
20205,64,4
20216,74,512,4
20222,64,712,8
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (205 bytes)

Wie profiteren ervan?

Startende, innovatieve en academische ondernemers en mkb-ondernemingen.

Klik hier voor voorbeelden van projecten.

Wat heeft het opgeleverd?

  • In 2022 waren er 28 aanvragen en acht toekenningen.
  • In 2021 waren er 55 aanvragen en twintig toekenningen.

Klik hier voor de meest recente evaluatie van de regeling.