Zorgen voor een uitmuntend ondernemings- en vestigingsklimaat

Succesvolle ondernemingen dragen bij aan welvaart en werkgelegenheid. Daarom stimuleert de overheid een optimale beschikbaarheid van fysieke ruimte, een goed werkende kapitaalmarkt, kennisveiligheid, adequate wet- en regelgeving en beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel. En de overheid helpt bedrijven in moeilijke tijden.

Wat is onze ambitie?

Het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat behoort tot de top 10 in de wereld.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 staat er op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ongeveer 11,5 miljard euro aan verplichtingen vanuit het bedrijvenbeleid die aan dit strategische doel zijn te koppelen.