Goede en toegankelijke dienstverlening voor ondernemers

Ondernemers kunnen soms wat hulp gebruiken. Zij hebben bijvoorbeeld vragen als: Hoe start ik een bedrijf? Hoe kan ik mijn weg vinden in het buitenland? Waar vind ik de juiste zakenpartner? Bij dat soort vragen bieden diverse overheidsorganisaties hulp.

Ondernemers kunnen op deze manier makkelijker hun weg vinden en de juiste informatie krijgen. Zo draagt de overheidsdienstverlening bij aan het behoud en de versterking van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Hoe staat Nederland ervoor?

Afgaand op de Government Effectiveness Index van de Wereldbank staat Nederland op de elfde plaats van de 193 landen.

Meer over de positie van Nederland op de Government Effectiveness Index

Wat is onze ambitie?

We streven met dit tactische doel naar een goede toegankelijke publieke dienstverlening voor ondernemers, o.a. door:

  • Het handelsregister op orde;
  • Een adequate informatieverzorging & advies door Kamer van Koophandel (KvK), Ondernemersplein en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe gaan we dat realiseren?

Om bedrijven te voorzien van een adequate informatievoorziening zet EZK twee organisaties in:

KvK/Ondernemersplein

De (KVK) informeert en ondersteunt ondernemers: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger. Op www.ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die ondernemers nodig hebben om te ondernemen. De wet op de kamer van Koophandel is in 2018 geëvalueerd en wordt in 2023 opnieuw geëvalueerd.

Klik hier voor de evaluatie van de KVK.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemers op het gebied van subsidies, kennis, het vinden van zakenpartners en het voldoen aan wet- en regelgeving. In 2022 had RVO 428 duizend contactmomenten. Een fractie minder dan in 2021, waar het klantcontact vooral nog in teken stond van de coronasteunmaatregelen. De klanttevredenheid van RVO is in 2022 licht gedaald naar een 7,5 en ligt hiermee nog onder de eigen ambitie van een 8.

Klik hier voor de doorlichting van RVO.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 staat er op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijna 450 miljoen euro aan verplichtingen die aan dit tactische doel zijn te koppelen.