Tijdelijk ondersteunen van bedrijven in moeilijkheden

Om de economie draaiende te houden in moeilijke tijden, helpt de overheid onder bepaalde voorwaarden sectoren en bedrijven.

Wat is onze ambitie?

In crisisomstandigheden kan de overheid overwegen om compensatie en ondersteuning aan sectoren of bedrijven te geven, om de economie draaiend te houden. Zo werd in de afgelopen jaren het Nederlandse bedrijfsleven geconfronteerd met de economische gevolgen van corona en een sterke stijging van de energiekosten door de oorlog in de Oekraïne. Uitgangspunt bij het helpen van sectoren of bedrijven is dat de voordelen van tijdelijke ondersteuning (het overeind houden van bedrijven) opwegen tegen de nadelen (minder marktdynamiek).

Hoe gaan we dat realiseren?

Door gerichte steun aan sectoren en bedrijven. Twee situaties als voorbeeld:

  • Om grip te houden op de gezondheidszorg door de corona-epidemie werden in de periode 2020-2022 soms meerdere economische activiteiten (tijdelijk) stopgezet. Ondersteunende coronamaatregelen voor het bedrijfsleven waren daarom nodig. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) was dat bijvoorbeeld de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Het ging hierbij om het ondersteunen van vooral mkb-bedrijven die door de coronamaatregelen hun omzet (drastisch) zagen dalen, terwijl de vaste lasten (huur, energie, etc.) doorliepen.
  • Een ander voorbeeld is de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) die in 2023 tijdelijk in het leven is geroepen vanwege de hoge energiekosten voor bedrijven. Met deze regeling ondersteunt de overheid tijdelijk mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal zeven procent van de totale omzet uitmaken.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 staan er op de EZK-begroting zo’n 675 miljoen euro aan verplichtingen die toegerekend kunnen worden aan dit tactische doel. Tegenover deze verplichtingen staat ook ca. 245 miljoen euro aan ingeschatte ontvangsten, o.a. de terugbetaling van een deel van de TVL-middelen door het bedrijfsleven.

Gerelateerde beleidsinstrumenten

Gerelateerde onderwerpen

Corona en bedrijvenbeleid