Strategische doelen bedrijvenbeleid

Met het bedrijvenbeleid ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de transitie naar een duurzame economie met een sterk innovatievermogen, een uitmuntend ondernemings- en vestigingsklimaat en maatschappelijk verantwoorde productiviteits- en welvaartsgroei, in een weerbaar Europa.

Hoeveel geld zetten we in?

In 2024 is in totaal zo’n 15,9 miljard euro beschikbaar, vanuit de begrotingsartikelen 2 en 3 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om de ambities en de strategische doelen van het bedrijvenbeleid te realiseren. Dat is zo’n 1,2 miljard euro minder dan in 2022. Deze forse afname heeft te maken met het stopzetten van het corona steun- en herstelpakket van het kabinet in de loop van 2022.

Voor het bedrijvenbeleid worden vooral fiscale instrumenten ingezet (via belastingkortingen). De verdeling van de middelen ziet er in 2024 als volgt uit:

  • Fiscale stimulering ondernemerschap: 13,3 miljard euro
    • 5,35 miljard euro naar directe fiscale ondersteuning van ondernemers (zoals de Mkb-winstvrijstelling en de Zelfstandigenaftrek)
    • 4,4 miljard euro naar fiscale innovatiestimulering (zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Innovatiebox).
    • Ongeveer 2,6 miljard euro gaat naar sectorstimulering (via onder andere verlaagd tarief motorrijtuigenbelasting bestelauto’s).
  • Niet-fiscale stimulering: ongeveer 2,5 miljard euro waarvan zo’n 1,1 miljard euro aan directe subsidies.

Klik hier om meer te lezen over de ambities van het bedrijvenbeleid en het bijbehorende budget.

Financiële middelen voor het bedrijvenbeleid: 2022, 2023 en 2024 (€ mln)

Financiële middelen voor het bedrijvenbeleid: 2022, 2023 en 2024 (€ mln)
Som van 2022Som van 2023Som van 2024
Fiscaal119611329613338
Subsidies396017871100
Financiering153814387
Overig9749381043
Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (144 bytes)