11 downloads

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

MKB ontrafeld

Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Hét MKB bestaat daarom niet, maar is een groep van...

Publicatie | 28-06-2018

Feiten en cijfers over het Bedrijvenbeleid 2017

Publicatie | 09-10-2017

Cijfers topsectoren en andere afbakening topsectoren

Deze notitie presenteert omzetcijfers topsectoren over de periode 2010-2016 en gaat in op een andere afbakening van topsectoren.

Publicatie | 09-10-2017

Nieuwe Kampioenen en Gazellen in het bedrijvenbeleid: een nadere analyse

Hoe zijn uitdagers van de gevestigde orde vertegenwoordigd binnen het bedrijvenbeleid? Om die vraag te beantwoorden, heeft...

Publicatie | 31-05-2017

Webarchief Bedrijvenbeleidinbeeld.nl d.d. 05-10-2016

Deze publicatie betreft het webarchief van bedrijvenbeleidinbeeld.nl met daarin de content van de website, zoals deze...

Publicatie | 01-02-2017

Cijfers topsectoren en andere afbakening topsectoren

Deze notitie presenteert omzetcijfers topsectoren over de periode 2010-2015 en gaat in op een andere afbakening van topsectoren.

Publicatie | 04-10-2016

Hoe wordt de topsectorenaanpak geëvalueerd

Hier vindt u informatie hoe EZ de evaluatie van het topsectorenbeleid wil gaan vormgeven. Daarnaast gaan we in op een ...

Publicatie | 03-10-2016

Balans van de evaluatieaanpak na drie jaar Theeuwes

Deze notitie schetst de resultaten en (leer)ervaringen van de evaluatiepraktijk bij het bedrijvenbeleid sinds de invoering van...

Publicatie | 03-10-2016

Cross-overs TKI en jonge bedrijven

Een uitgebreide analyse van cross-overs bij TKI en de betrokkenheid van jonge bedrijven.

Publicatie | 03-10-2016

Samenvatting resultaten bedrijvenbeleid 2016

Dit stuk is de samenvatting van de resultaten van het bedrijvenbeleid en is bijlage 1 bij de Rapportage Bedrijvenbeleid 2016.

Publicatie | 29-09-2016

Ga naar