Versterken concurrentiekracht en vernieuwing sectoren

Door gerichte stimulering en versterking van (opkomende) sectoren wordt de concurrentkracht van de Nederlandse economie versterkt.

Wat is onze ambitie?

We hebben de ambitie om de Nederlandse concurrentie- en innovatiekracht te verbeteren door de beleidsinzet te richten op een aantal specifieke sectoren, zoals:

  • Luchtvaartindustrie;
  • Ruimtevaart;
  • Hightech maakindustrie;
  • Defensie-industrie.

Hoe gaan we dat realiseren?

Een aantal beleidsinstrumenten wordt ingezet, zoals:

  • Netherlands Space Office op het terrein van de ruimtevaart.
  • Door implementatie van de defensie-industrie strategie (DIS) versterken, beschermen en waarborgen we de internationale markttoegang voor de Nederlandse defensie-industrie.
  • Het Nationaal Groeifonds (NGF) dat een aantal veelbelovende projecten financiert. Het NGF financiert grote, innovatieve projecten waarbij met publiek geld (€20 miljard over 5 jaar) minstens dezelfde hoeveelheid aan private investeringen wordt uitgelokt. Projecten op het gebied van bijvoorbeeld quantum- en fotonica-technologie dragen bij aan het economisch verdienvermogen, het versnellen van maatschappelijke transities en ons technologisch leiderschap.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 is vanuit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ca. één miljard euro aan verplichtingen te koppelen aan dit tactische doel, waarvan het overgrote deel voor de NGF-projecten is.

Gerelateerde beleidsinstrumenten