Corona en bedrijvenbeleid

Corona en bedrijvenbeleid

Corona en bedrijvenbeleid

Het Coronavirus heeft het maatschappelijke leven in de wereld ingrijpend veranderd. Maatregelen gericht op de beheersing van de gezondheidscrisis hebben delen van de economische activiteiten direct of indirect stilgelegd. Contactbeperkingen, (internationale) vraag-, productie- en investeringsuitval en het ingestorte consumenten- en producentenvertrouwen hebben de Nederlandse economie in de volle breedte getroffen met een onvermijdelijke recessie als resultaat. De duur van de economische neergang is nog steeds onzeker en ongewis. Deze webpagina presenteert de economische cijfers rond de gevolgen van het Coronavirus, schets de genomen steunmaatregelen voor bedrijven en volgt de bedrijven die gebruik maken van de steunmaatregelen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 1 oktober 2020.

Corona en bedrijvenbeleid: hoe staat Nederland ervoor?

1. Groeiverwachtingen economie

De coronacrisis raakt onze economie hard. Rekende het Centraal Planbureau (CPB) aanvankelijk nog voor corona met een prognose van zo’n 1,5 procent groei per jaar in 2020, in de MEV2021 gaat het CPB in de basisraming uit van een bbp-daling van 5 procent, gevolgd door een stijging van 3,5 procent volgend jaar. De OESO gaat voor dit jaar uit van een krimp van 8 procent waarmee Nederland tussen het gemiddelde van het Eurogebied (-9%) en het OESO-gemiddelde (-7,5%) in ligt. Op sectoraal niveau worden cultuur, recreatie, horeca, reclamewezen en persoonlijke diensten (zoals sport, kappers) het hardst geraakt. Regionaal bezien, worden de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg in 2020 het sterkst getroffen. Naar verwachting zullen de gevolgen voor de omzet van het mkb dit jaar negatiever uitpakken dan voor het grootbedrijf. Klik hier voor meer informatie over de groeiverwachtingen.

2. Monitoring gebruikers steunmaatregelen

EZK ontwikkelt een integrale monitoring van de maatregelen uit de steunpakketten om in kaart te brengen welk type bedrijf er gebruik van maken. Deze monitoring is opgezet in samenwerking met het CBS en verschillende uitvoeringsinstanties. Op dit moment zijn de gegevens beschikbaar van onder meer de volgende steunmaatregelen: NOW-1&2, TOGS, TVL-1, uitstel van belastingbetaling, BMKB-C, GO-C, BL-C, COL en Qredits. Momenteel wordt nog gewerkt aan het betrekken van de resterende regelingen uit de steunpakketten. Klik hier voor meer informatie over cijfers steunmaatregelen aan bedrijven.

3. Verdiepende analyses

Op deze pagina staan korte analyses welke meer inzichten geven in een aantal kenmerken van de gebruikers van de steunmaatregelen. De komende maanden worden deze analyses uitgebreid en verdiept. Klik hier voor meer informatie over verdiepende analyses.

Economische impact corona: Wat is het beleid?

Sinds het begin van 2020 staat ook het bedrijvenbeleid vooral in het teken van de economische en maatschappelijke gevolgen van de door het Corona-virus veroorzaakte gezondheidscrisis. Met het eerste en tweede steunpakket voor bedrijven heeft het kabinet maatregelen genomen om de directe schade zoveel mogelijk te beperken om zodoende zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Met het derde steunpakket inclusief het herstelpakket continueert het kabinet de steun aan bedrijven met daarnaast aandacht voor investeringen, toekomstig groeivermogen en een sociaal pakket voor mensen van wie werk onder druk staat of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden.

Het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is. Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Dit is de opvolger van het noodpakket banen en economie (17 maart 2020) en noodpakket 2.0 (20 mei 2020).

Het coronavirus heeft een grote impact op de economie. Daarom verlengt het kabinet de steunmaatregelen, zoals de NOW-subsidie en TVL-regeling voor werkgevers en de Tozo voor zelfstandigen, met negen maanden tot en met 30 juni 2021. Daarmee krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Werkgevers die NOW-3 willen aanvragen kunnen zich vanaf half november melden bij UWV. Zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een Tozo-uitkering kunnen terecht bij de gemeente.

Daarnaast verschuift of verdwijnt er ook werk door het coronavirus. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Daarom bevat het steun- en herstelpakket ook een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken.