Impact corona op bedrijvenbeleid

Impact corona op bedrijvenbeleid

Het coronavirus heeft het maatschappelijke leven ingrijpend veranderd. Om grip te houden op de gezondheidszorg zijn maatregelen genomen. Daardoor zijn meerdere economische activiteiten (tijdelijk) stopgezet. Er is minder contact, de (internationale) vraag is afgenomen en er wordt minder geproduceerd en geïnvesteerd. Daarbij komt dat het consumenten- en producentenvertrouwen een tik hebben gekregen. Deze ontwikkelingen hebben de gehele Nederlandse economie geraakt en geleid tot een recessie. Het is nog onduidelijk hoe lang deze neergang duurt.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 13 november 2020.

Corona en bedrijvenbeleid: hoe staat Nederland ervoor?

Groeiverwachtingen economie

De coronacrisis raakt onze economie hard. Voor het uitbreken van deze crisis verwachtte het Centraal Planbureau (CPB) nog dat ons bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met zo’n 1,5 procent zou groeien. Maar in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 van september 2020 gaat het CPB in de basisraming uit van een bbp-daling in 2020 van vijf procent. Voor 2021 voorziet het CPB een stijging van 3,5 procent. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaat voor dit jaar uit van een krimp van acht procent. Daarmee zit Nederland tussen het gemiddelde van het Eurogebied (minus negen procent) en het OESO-gemiddelde (minus 7,5 procent). In de sectoren cultuur, recreatie, horeca, reclamewezen en persoonlijke diensten (zoals sport, kappers) vallen de hardste klappen. Kijk je naar regio’s, dan worden de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg in 2020 het meest getroffen. Verder is de verwachting dat deze crisis dit jaar negatiever uitpakt voor de omzet van het mkb dan voor die van het grootbedrijf.  Meer informatie over de groeiverwachtingen.

Monitoring gebruikers steunpakketten

Welke bedrijven maken gebruik van de verschillende steunmaatregelen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt dit inzichtelijk in kaart met een monitoringsysteem dat samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en verschillende uitvoeringsinstanties is opgezet. Het systeem verwerkt beschikbare gegevens en maakt zo inzichtelijk wat de effecten zijn van maatregelen. Op dit moment zijn de gegevens beschikbaar van onder meer de volgende steunmaatregelen: NOW-1&2, TOGS, TVL-1, uitstel van belastingbetaling, BMKB-C, GO-C, BL-C, COL , Qredits en TOZO. Er wordt nog gewerkt om ook de andere regelingen hierbij te betrekken.  Meer informatie over cijfers steunmaatregelen aan bedrijven.

Verdiepende analyses

Wilt u meer inzicht in gebruikers van de steunmaatregelen? In korte analyses gaan we in op een aantal kenmerken van de gebruikers. De komende maanden worden deze analyses uitgebreid en verdiept. Meer informatie over verdiepende analyses.

Impact corona op bedrijvenbeleid

Het coronavirus heeft een gezondheidscrisis veroorzaakt met enorme economische en maatschappelijke gevolgen. Sinds begin 2020 staat het bedrijvenbeleid vooral in het teken van deze gezondheidscrisis. Met het eerste en tweede steunpakket voor bedrijven heeft het kabinet maatregelen genomen om de directe schade zoveel mogelijk te beperken. En om daardoor zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Met het derde steunpakket, inclusief het herstelpakket, gaat het kabinet door met de steun aan bedrijven. Bij dit derde steunpakket is er ook aandacht voor investeringen en toekomstig groeivermogen. En er is een sociaal pakket voor mensen die hun baan dreigen te verliezen of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Hiervoor stimuleert en investeert het kabinet waar het kan en ondersteunt als dat nodig is. Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Dit is de opvolger van het noodpakket banen en economie (17 maart 2020) en noodpakket 2.0 (20 mei 2020).

Verlenging steunmaatregelen

Het kabinet heeft meerdere steunmaatregelen met negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021. Ondernemers krijgen daarmee voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Werkgevers die de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)-3 willen aanvragen, kunnen zich vanaf half november melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een uitkering uit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen terecht bij de gemeente.

Passende begeleiding naar nieuw werk

Er verschuift of verdwijnt werk door het coronavirus. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk. Is behoud van werk onzeker? Dan kan een werknemer passende begeleiding krijgen bij het zoeken naar nieuw werk. In het steun- en herstelpakket zit een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken.

Aanvullingen op derde steunpakket

Op 27 oktober heeft het kabinet aanvullingen op het derde steunpakket aangebracht. De opleving van het coronavirus en de huidige beperkende maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de laatste maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca eenmalig in het vierde kwartaal een subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen nu bijna alle sectoren in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. Meer informatie over aanvullingen.