Verbeteren benutting van kennis en onderzoek

Versterking van de Nederlandse economie door een betere valorisatie van onze kennis is cruciaal voor de toekomst. Denk vooral aan de benutting van kennis door startups en scale-ups, gevestigde bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wat is onze ambitie?

Met dit tactische doel willen we de toepassing van kennis en valorisatie verbeteren. Er is ruimte voor verbetering. We willen bedrijven stimuleren om te investeren in valorisatie, zoals nieuwe toepassingen, innovatieve producten, diensten en processen.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om dit doel te realiseren bevorderen we de samenwerking tussen kennisinstellingen en onderzoekorganisaties. Daarnaast stimuleren we de spin-offs en startups van publieke en private research en development (R&D), mede door de Thematische Technology Transfer.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tien miljoen euro aan verplichtingen aan dit tactische doel gekoppeld.

Gerelateerde beleidsinstrumenten