Ondersteunen startups en scale-ups

Startups en scale-ups zijn jonge, innovatieve, technologie-gedreven bedrijven met groeiambitie die belangrijk zijn voor de Nederlandse concurrentiekracht.

Wat is onze ambitie?

We willen meer startups en scale-ups. Deze bedrijven kunnen met hun innovatiekracht bijdragen aan economische groei, hoogwaardige werkgelegenheid en het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Hoe gaan we dat realiseren?

Het kabinet heeft in mei 2023 het nieuwe beleid voor startups en scale-ups bekend gemaakt. Hierin is een aantal speerpunten benoemd, zoals de continuering van organisatie Techleap.nl als aanjager van transities met inzet op:

  • Kennisintensieve deeptech startups;
  • Doorgroei van startups naar scale-ups;
  • De beschikbaarheid van talent.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 is vanuit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in totaal achttien miljoen euro aan verplichtingen aan dit tactische doel gekoppeld.

Gerelateerde beleidsinstrumenten