Arbeidsproductiviteit per regio

De Nederlandse regio’s zijn heel productief. De verschillen in arbeidsproductiviteit tussen regio’s zijn minder groot als je rekening houdt met de regionale verschillen in sectorsamenstelling. Dit laat zien dat Nederland sterk is in de breedte.

Meeste Nederlandse regio’s heel productief

Als een regio productief is, zijn bedrijven in die regio innovatief en efficiënt. Verschillen in productiviteit tussen regio’s kunnen echter ontstaan door verschillen in de samenstelling van de sectoren. De ene sector is nu eenmaal productiever dan de andere. Zo heeft de industrie een relatief hoge arbeidsproductiviteit door de inzet van machines. Bovendien zijn er minder mensen nodig dan bijvoorbeeld in de persoonlijke dienstverlening.

Verschillen tussen regio’s

Onderstaande kaart van Nederland laat de verschillen in arbeidsproductiviteit tussen regio’s zien voor 2021. Voor een goede vergelijking is er hierbij van uitgegaan dat elke regio dezelfde (nationale) sectorstructuur zou hebben. Na deze correctie voor de sectorstructuur zien we dat er verschillen blijven in arbeidsproductiviteit. Twee gebieden springen er uit; in positieve zin valt Groot-Amsterdam op, terwijl Oost-Groningen duidelijk achterblijft.

Hoge productiviteit bij knooppunten door concentraties van bedrijven

Regio’s met belangrijke knooppunten hebben vaak een hoge productiviteit. Het gaat om de traditionele mainports: de haven van Rotterdam (regio Groot-Rijnmond) en Schiphol (Groot-Amsterdam). De afgelopen jaren neemt het belang van de Kennisas-A2 toe en zien we op deze as ook Utrecht en Brainport Eindhoven (Zuidoost-Noord- Brabant) als derde mainport met een hoge arbeidsproductiviteit. Bedrijven willen hier graag dicht bij elkaar zitten: ze kunnen van bepaalde voorzieningen of elkaars nabijheid profiteren. Door deze agglomeratie-effecten versterken ze elkaar en de arbeidsproductiviteit in de regio.

Meer over regionale cijfers van het CBS.

Niveau arbeidsproductiviteit 2021, gecorrigeerd voor sectorstructuur (€ in dzd per arbeidsjaar)

Niveau arbeidsproductiviteit 2021, gecorrigeerd voor sectorstructuur (€ in dzd per arbeidsjaar)
CoropnaamArbeidsproductiviteitsniveau 2021
Oost-Groningen70
Delfzijl en omgeving84,9
Overig Groningen78,2
Noord-Friesland72,6
Zuidwest-Friesland74
Zuidoost-Friesland78,5
Noord-Drenthe72,4
Zuidoost-Drenthe76,2
Zuidwest-Drenthe73,1
Noord-Overijssel80,6
Zuidwest-Overijssel80,1
Twente82,1
Veluwe83,6
Achterhoek79,5
Arnhem-Nijmegen84,7
Zuidwest-Gelderland83
Utrecht94,6
Kop van Noord-Holland72,5
Alkmaar en omgeving80,8
IJmond82,5
Agglomeratie Haarlem84,5
Zaanstreek80
Groot-Amsterdam105,5
Het Gooi en Vechtstreek87,7
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek87,9
Agglomeratie 's-Gravenhage83,9
Delft en Westland87,7
Oost-Zuid-Holland84,2
Groot-Rijnmond95
Zuidoost-Zuid-Holland88,1
Zeeuwsch-Vlaanderen87,4
Overig Zeeland77,3
West-Noord-Brabant90,9
Midden-Noord-Brabant82,4
Noordoost-Noord-Brabant88,8
Zuidoost-Noord-Brabant92,3
Noord-Limburg82,8
Midden-Limburg81,7
Zuid-Limburg87,7
Flevoland85,2
Bron: CBS (bewerkt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Brontabel als csv (1 kB)