3. Verdiepende analyses

Op deze pagina staan korte analyses welke meer inzichten geven in een aantal kenmerken van de gebruikers van de steunmaatregelen. De komende maanden worden deze analyses uitgebreid en verdiept.

De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op informatie die op 15 juni beschikbaar was.

Actuele ontwikkeling gebruikers steunmaatregelen

In de tweede rapportage geeft het CBS ook inzicht in de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van eerste kwartaal 2019. De gebruikers van steunmaatregelen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld vaker een omzetdaling van 5% of meer gehad dan niet gebruikers. Dat is zeker het geval bij de bedrijven met een TOGS. Gemiddeld genomen had 52% van de bedrijven met een TOGS in het eerste kwartaal van 2020 een omzetdaling, tegen 40% van de bedrijven zonder een TOGS. De verschillen tussen bedrijven met en zonder belastinguitstel in omzetontwikkeling zijn minder substantieel.

Ongewogen omzetontwikkeling eerste kwartaal 2020 tov eerste kwartaal 2019

Ongewogen omzetontwikkeling eerste kwartaal 2020 tov eerste kwartaal 2019 Bedrijven met wel/geen TOGS en wel/geen belastinguitstel
Bedrijven met omzetdalingBedrijven met omzetstijgingBedrijven met gelijkblijvende omzet
TOGS - ja52%35,40%12,60%
TOGS - nee40,20%42,50%17,30%
Belastinguitstel - ja43,90%40,80%15,30%
Belastinguitstel - nee42,30%40,80%16,90%
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (243 bytes)

Enkel- en meervoudig gebruik steunmaatregelen

Bedrijven kunnen van meer steunmaatregelen tegelijkertijd gebruik maken. Op dit moment beschikken we over de gegevens van vier steunmaatregelen: TOGS, Qredits, BMKB-C en uitstel van betaling van belastingen. Het overgrote deel van de bedrijven die gebruik maken van de TOGS of belastinguitstel hebben, maken enkel gebruik van deze betreffende steunmaatregel. Dat geldt voor 78% van de TOGS-gebruikers en 70% van de bedrijven met belastinguitstel. De bedrijven die een Qredit of BMKB-C hebben, maken wel in grotere mate gebruik van of de TOGS of hebben belastinguitstel gekregen.

Enkel- en meervoudig gebruik steunmaatregelen

Enkel- en meervoudig gebruik steunmaatregelen
MKB bedrijven met een toegekende TOGSBedrijven met uitstel betaling van belastingenBedrijven met een BMKB-C leningBedrijven met Qredits uitstel van aflossing
Bedrijven met geen enkele andere regeling dan78%70%11%39%
Bedrijven die ook gebruik maken van TOGS29%74%50%
Bedrijven die ook gebruik maken van uitstel betaling van belastingen21%57%23%
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (364 bytes)

Productiviteit gebruikers steunmaatregelen

Hoewel verder onderzoek volgt, lijken de gebruikers van de TOGS en uitstel belastingen  - afgaand op hun omzet per baan (peildatum 2019) - het minder productieve deel van de bedrijven in de doelgroep in vergelijking met de niet-deelnemers in de doelgroep. Dit geldt vanuit zowel het sector-, grootteklasse- als het leeftijdsprofiel. Zo waren de TOGS-gebruikers in de horeca in 2019 zo’n 40% minder productief dan de niet-deelnemende bedrijven in hun branche.