Ontwikkeling flexibele en vaste banen bij gebruikers NOW

Veel werkgevers hebben door de coronacrisis te maken gehad met omzetverlies. Om hen tegemoet te komen, zijn vanaf maart 2020 verschillende tijdelijke steunmaatregelen in het leven geroepen. Eén van de maatregelen is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De regeling compenseert voor loonkosten van werkgevers die, tijdens de geldende coronamaatregelen, een omzetverlies van minimaal 20 procent lijden. Dit met als doel om zoveel mogelijk banen te behouden.

In dit rapport wordt in beeld gebracht wat de banenontwikkeling in Nederland in 2020 is geweest. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate banen behouden zijn gebleven mede door de NOW 1 en NOW 2.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • …dat het gebruik van de NOW een positief effect lijkt te hebben op de vaste werkgelegenheid van bedrijven, vergeleken met bedrijven die hier geen gebruik van maakten. Hierbij is gekeken naar resultaten van regressiemodellen, waarbij wordt gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken van bedrijven.  De uitkomsten gelden voor alle drie de groepen NOW-gebruikers (van alleen NOW-1, van alleen NOW-2 en van een combinatie van NOW-1 en NOW-2). Zonder de NOW zou de daling onder werknemers met een vast contract mogelijk nog groter zijn geweest.
  • …in mei ten opzichte van februari 2020 de werkgelegenheid van de flexibele schil daalt voor de gebruikers van NOW ten opzichte van niet-gebruikers. In de loop van 2020 verandert dit beeld. In augustus 2020 is de tijdelijke werkgelegenheid van NOW-1-gebruikers weer terug op het niveau van februari, maar is voor gebruikers van zowel NOW-1 als NOW-2 de werkgelegenheid nog wel significant lager.
  • …dat de NOW (in samenhang met de coronacrisis) in ieder geval op korte termijn gevolgen heeft gehad voor de verhouding tussen de vaste en tijdelijke werkgelegenheid: meer vast, minder tijdelijk. De flexibiliseringstendens van de Nederlandse arbeidsmarkt van de laatste jaren heeft zich mede door de coronasteun niet voortgezet. We opperen in deze notitie een drietal verklaringen voor deze (tijdelijke?) breuk, maar verder onderzoek is nodig.

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u de notitie over de ontwikkeling van de flexibele en vaste banen bij gebruikers van NOW.