De financieringsbehoefte van bedrijven tijdens de coronacrisis

De coronasteunmaatregelen kunnen, net als bedrijfsfinanciering, gezien worden als een vorm van externe financiële middelen die ondernemers in kunnen zetten om het hoofd boven water te houden. We hebben daarom onderzocht of steungebruik samenhang vertoont met hoe en waarvoor bedrijven op zoek gaan naar financiering en of de steun als vervangende financieringsbron is gebruikt.

In dit rapport wordt in beeld gebracht welke stappen bedrijven doorlopen in hun zoektocht naar externe bedrijfsfinanciering. We kijken naar hoe dit verschilt tussen bedrijven die aan het begin van de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van steunmaatregelen en bedrijven die dat niet hebben gedaan. En of die verschillen tussen latere steungebruikers ook al bestonden vóór de coronacrisis. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van microdata uit de Financieringsmonitor, waarin het CBS jaarlijks in beeld brengt hoe bedrijven op zoek gaan naar externe financiering. Die gegevens zijn verrijkt met informatie over coronasteungebruik van de Belastingdienst, RVO en het UWV en met de (financiële) prestaties van bedrijven.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Bedrijven die gebruik maken van de coronasteunmaatregelen hebben vaker een (verwachte) financieringsbehoefte dan niet-steungebruikers. Ze oriënteren zich vaker op de opties om financiering aan te trekken en doen daarna ook vaker daadwerkelijk een aanvraag. Hun aanvraag wordt vervolgens wel minder vaak goedgekeurd: zij slagen dus minder vaak in het succesvol aantrekken van de financiering die zij zoeken;
  • Het lijkt er dus op dat de bedrijven die de coronasteun gebruikten sowieso vaker behoefte hebben aan externe middelen: of dat nu steun is of financiering, en of dat nu als gevolg van de pandemie is of niet.
  • De groep steungebruikers zocht tijdens corona tevens minder vaak financiering voor groei, wat er ook op duidt dat hun bedrijfsmodel afhankelijker is van extern geld om hun dagelijkse bedrijfsvoering rond te krijgen.
  • Vooral bedrijven die gebruik hebben gemaakt van belastinguitstel hadden tijdens de coronacrisis meer behoefte aan externe financiering, maar worden vaker afgewezen.
  • Dat vooral bedrijven die gebruik maken van belastinguitstel financieringsproblemen hebben valt te verklaren door de aard van de steunmaatregelen. De NOW en TVL waren immers subsidies, en daarmee een directe liquiditeitsinjectie. Het belastinguitstel was een vooruitgeschoven last die blijft drukken op de vermogenspositie en kredietwaardigheid, en daarom mogelijk sterker van invloed is op zowel de behoefte aan aanvullende financiering als de kans die te krijgen.

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u de notitie over de samenhang tussen de zoektocht naar financiering en het gebruik van de coronasteunmaatregelen.