Bedrijvenbeleid doorgelicht

Het bedrijvenbeleid is in 2020 helemaal doorgelicht. Deze beleidsdoorlichting zet alle evaluaties van instrumenten in de periode 2014-2019 op een rij in welke mate deze instrumenten doeltreffend en doelmatig zijn, en welke onderzoeksmethoden zijn gehanteerd. Klik hier om de beleidsdoorlichting te lezen.

Beleidsdoorlichting 2014-2019

Van de 35 evaluaties die zijn uitgevoerd in de periode 2014-2019 is een vijfde deel uitgevoerd volgens de Theeuwes aanpak. De alternatieve aanpak is in 30 procent van de gevallen toegepast. Bij de helft van de evaluaties is gebruik gemaakt van interviews en enquêtes.

Evaluaties: wel of niet Theeuwes aanpak toegepast (in %)

Evaluaties: wel of niet Theeuwes aanpak toegepast (in %)
Percentage
Interviews of meningen50%
Alternatieve aanpak30%
Theeuwes aanpak20%
Brontabel als csv (87 bytes)

Een andere manier om de kwaliteit van de conclusies over doeltreffendheid te beoordelen is door ze te rangschikken op de zogenaamde effectladder. De effectladder laat met een score van 1 tot en met 5 zien hoe ‘hard’ de uitkomsten van de evaluatie zijn.

De onderstaande figuur geeft dit resultaat weer voor de recente beleidsdoorlichting van het bedrijvenbeleid. Hierbij zijn het eerste (mogelijk (in)effectief) en tweede niveau (potentieel (in) effectief) samengevoegd en ook het vierde (zeer waarschijnlijk (in) effectief) en vijfde niveau (bewezen (in) effectief). Het beeld komt in grote lijnen overeen met de scores op de toepassing van de Theeuwes aanpak. Iets meer dan 1/3 van de evaluaties is gebaseerd op onderzoeksmethoden die vallen onder niveau 4 of 5.

Niveau onderbouwing uitkomsten evaluaties volgens de effectladder

Niveau onderbouwing uitkomsten evaluaties volgens de effectladder
Percentage
Mogelijk en potentieel (in)effectief49%
Waarschijnlijk (in)effectief17%
Zeer waarschijnlijk en bewezen (in)effectief34%
Brontabel als csv (139 bytes)

Doeltreffendheid evaluaties bedrijvenbeleid

Op basis van de uitgevoerde evaluaties blijkt twee derde deel van de instrumenten van het bedrijvenbeleid doeltreffend. De onderstaande figuur laat de mate van doeltreffendheid van het bedrijvenbeleid zien van alle uitgevoerde evaluaties in de periode 2014-2019 op de scores van de effectladder. De effectiviteit neemt toe naarmate het niveau op de effectladder stijgt. Bij het niveau 1 en 2 (=mogelijk/potentieel (in) effectief) is in minder dan 50 procent van de evaluaties een uitspraak mogelijk over of een instrument effectief of niet effectief is. Bij de hoogste betrouwbaarheidsniveaus is dat in alle gevallen en bovendien blijken al de evaluaties die hier onder vallen effectief.

Mate van doeltreffendheid van het bedrijvenbeleid van uitgevoerde evaluaties, 2014-2019

Mate van doeltreffendheid van het bedrijvenbeleid van uitgevoerde evaluaties, 2014-2019
EffectiefIneffectiefOnbekend
Mogelijk en potentieel (in)effectief809
Waarschijnlijk (in)effectief312
Zeer waarschijnlijk en bewezen (in)effectief1200
Brontabel als csv (166 bytes)