Monitoring gebruikers steunmaatregelen

Welke bedrijven maakten gebruik van de verschillende steunmaatregelen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wilde dit graag in kaart brengen. Hiervoor heeft EZK een monitoringsysteem opgezet in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en verschillende uitvoeringsinstanties. Dit systeem verwerkt beschikbare gegevens en maakt zo inzichtelijk hoeveel en welk soort bedrijven gebruik maken van de maatregelen. 

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 14 oktober 2022 en gebruikt de gegevens op peildatum 30 juni 2022.

Gebruik coronasteunmaatregelen door bedrijven in Nederland

Mate van gebruik

Ruim een op de drie bedrijven in Nederland heeft tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt van minimaal een van de steunregelingen. Dat zijn in totaal bijna 652 duizend bedrijven. De vier meest gebruikte en grootste soorten regelingen zijn de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), het bijzonder uitstel van belastingbetaling, de Tegemoetkoming vaste lasten (TOGS of TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Van alle bedrijven maakten de meesten gebruik van de Tozo-regeling (18 procent). Deze regeling was specifiek bedoeld voor kleine zelfstandig ondernemers. Ruim driekwart van alle bedrijven in Nederland is een zelfstandig ondernemer. Krediet- en garantieregelingen werden relatief veel minder gebruikt (1 procent).

De meeste bedrijven met steun maakten gebruik van één van de vier veelgebruikte regelingen (22 procent van alle bedrijven in Nederland). De overige bedrijven (13 procent) maakten gebruik van een combinatie van twee of drie, of van alle vier de grote soorten regelingen. Hoe meer regelingen, des te minder vaak dit voorkwam.

Bedrijven met gebruik van minstens één coronasteunmaatregel tot en met juni 2022 (% van totaal)

Bedrijven met gebruik van minstens één coronasteunmaatregel tot en met juni 2022 (% van totaal)
% van totaal
Minstens één regeling34,80%
.
Tozo18,10%
Uitstel van belastingbetaling15,10%
Vaste lasten (TOGS of TVL)12,90%
Loonkosten (NOW)7,30%
Krediet- of garantieregeling0,60%
.
Eén grote regeling21,50%
Twee grote regelingen8,70%
Drie grote regelingen3,70%
Vier grote regelingen0,80%
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (316 bytes)

Gebruik naar bedrijfsgrootte

Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf maakten vooral gebruik van de loonkostenregeling en in iets mindere mate van uitstel van belastingbetaling. De verschillende regelingen zijn bedoeld voor diverse typen bedrijven. Zo was de loonkostenregeling vooral bedoeld voor bedrijven met personeel voor het doorbetalen van hun werknemers, terwijl de Tozo meer gericht was op kleine zelfstandig ondernemers voor hun eigen levensonderhoud. Een tegemoetkoming voor vaste lasten werd relatief het vaakst aangevraagd door bedrijven van 2 tot 10 en van 10 tot 50 werkzame personen. Bedrijven met één werkzame persoon of met 2 tot 10 werkzame personen gebruikten relatief het vaakst de Tozo-regeling. Grote bedrijven, met minstens 250 werkzame personen, vroegen vooral uitstel van belastingbetaling en deden een beroep op de loonkostenregeling.

Gebruik coronasteunmaatregelen naar grootteklasse (% bedrijven van totaal)

Gebruik coronasteunmaatregelen naar grootteklasse (% bedrijven van totaal)
1 wp2-9 wp10-49 wp50-249 wp250+ wp
Totaal regelingen3049,864,958,243,1
.....
Loonkosten (NOW)1,1255244,830,9
Uitstel van belastingbetaling12,421,642,44133
Vaste lasten (TOGS of TVL)8,229,731,319,710,5
Tozo18,818,14,10,2.
Krediet- of garantieregeling0,31,43,42,20,9
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (313 bytes)

Gebruik naar bedrijfstak

Niet alle bedrijfstakken werden in dezelfde mate getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Tijdens de verschillende lockdowns werden sommige bedrijfstakken, zoals de horeca en niet-essentiële winkels, volledig of deels gesloten. Daarnaast had de anderhalvemetersamenleving veel impact op contactberoepen.

Een uitsplitsing naar bedrijfstak laat dan ook zien dat vooral horecabedrijven beroep deden op een of meer van de steunmaatregelen (77 procent). Ook meer dan de helft van de bedrijven in de overige dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en vervoer en opslag (waaronder taxi’s) maakten gebruik van een steunregeling. In de financiële dienstverlening deden bedrijven naar verhouding het minst vaak beroep op coronasteun (13 procent).

Gebruik coronasteunmaatregelen naar bedrijfstak (in %)

Gebruik coronasteunmaatregelen naar bedrijfstak (in %)
Aandeel bedrijven met een regeling
Horeca76,7
Overige dienstverlening52,9
Vervoer en opslag50,5
Cultuur, sport en recreatie45,1
Handel42,3
Verhuur en overige zakelijke diensten40,3
Nijverheid (geen bouw)37,3
Onderwijs37,3
Bouwnijverheid30,8
Informatie en communicatie27,8
Gezondheids- en welzijnszorg27,3
Specialistische zakelijke diensten26
Landbouw, bosbouw en visserij25,8
Verhuur en handel van onroerend goed21,9
Financiele dienstverlening12,9
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (480 bytes)

Totaalbedragen per regeling

Tot en met 30 juni 2022 hebben bedrijven in totaal ongeveer 34 miljard euro ontvangen vanuit de loonkosten- en vastelastenregelingen. Omdat nog niet alle verstrekte subsidies definitief zijn vastgesteld, bestaat dit subsidiebedrag uit een vastgesteld en een nog niet vastgesteld bedrag. Het merendeel daarvan bestond uit de vergoeding voor loonkosten (23,9 miljard). De totale Tozo-uitgaven bedroegen ongeveer 3,5 miljard euro. Verder hadden bedrijven medio 2022 in totaal nog 20,8 miljard euro uitstaan aan uitgestelde belastingen. Dit bedrag moet door bedrijven vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf tot zeven jaar afgelost worden. Over de hele periode is ongeveer 47 miljard euro) aan belastingen uitgesteld geweest, waarvan meer dan de helft dus inmiddels al is betaald. Daarnaast stond de overheid garant voor 1,3 miljard euro. Dit betrof veelal bestaande regelingen met een corona-uitbreiding. Tot slot verstrekte de overheid 0,3 miljard euro aan extra kredieten vanuit specifieke regelingen vanwege de coronacrisis.

Bedrag aan steunmaatregelen (miljard euro)

Bedrag aan steunmaatregelen (miljard euro)
Nog niet vastgesteldVastgesteld
Subsidie loonkosten (NOW)17,26,7
Subsidie vastelasten (TOGS en TVL)3,56,6
Nog te betalen uitgesteld belastingbedrag op 30 juni 2022)20,8
TOZO uitgaven3,5
Garantstelling op lening1,3
Verstrekte kredieten0,3
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (259 bytes)